Obserwuj
Daniel Małozięć
Daniel Małozięć
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB
Zweryfikowany adres z cnbop.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk
D Wróblewski, G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
432015
The toxicological testing and thermal decomposition of drive and transport belts made of thermoplastic multilayer polymer materials
P Krawiec, Ł Warguła, D Małozięć, P Kaczmarzyk, A Dziechciarz, ...
Polymers 12 (10), 2232, 2020
312020
Hazards resulting from the burning wood impregnated with selected chemical compounds
A Rabajczyk, M Zielecka, D Małozięć
Applied Sciences 10 (17), 6093, 2020
222020
Czerwona księga pożarów
P Guzewski, B Sygit, D Falecki, D Bodalski, M Grabarczyk, M Strzyżewska, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
222014
Impregnacja drewna środkami ognioochronnymi
M Nagrodzka, D Małozięć
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 69-75, 2011
18*2011
Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP
D Wróblewski, M Kędzierska, B Połeć, T Plasota, R Porowski, D Małozięć, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
112014
Reakcja na ogień metody badań i kryteria klasyfikacji
D Małozięć, A Koniuch
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 63-74, 2010
11*2010
Determination of toxicity in combustion products-state of the art
R Porowski, Z Kuźnicki, D Małozięć, A Dziechciarz
Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza 52 (4), 82-98, 2018
10*2018
Znaczenie środków ognioochronnych wykorzystywanych w materiałach stosowanych w budownictwie
M Nagrodzka, D Małozięć
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 51-60, 2010
9*2010
Określanie właściwości pożarowych materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz
D Małozięć, A Koniuch
Seminarium CNBOP, Józefów, 2008
92008
Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne
D Małozięć, A Koniuch
Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, 117-138, 2009
72009
Effect of the volumetric flow rate measurement methodology of positive pressure ventilators on the parameters of the drive unit
Ł Warguła, P Kaczmarzyk, P Lijewski, P Fuć, F Markiewicz, D Małozięć, ...
Energies 16 (11), 4515, 2023
52023
Experimental studies of the impact of the geometric dimensions of the outlet opening on the effectiveness of positive pressure ventilation in a multi-storey building—flow …
P Kaczmarzyk, P Janik, D Małozięć, W Klapsa, Ł Warguła
Applied Sciences 13 (9), 5714, 2023
52023
Research on electrical wiring used in the construction of working machines and vehicles in the aspect of fire protection
P Kaczmarzyk, D Małozięć, Ł Warguła
Journal of Mechanical and Transport Engineering 70 (3), 13-24, 2018
52018
Proces spalania a pożar
A Koniuch, D Małozięć
Szkolenie Strażaków Ratowników OSP, Część 1, 2008
52008
Badania reakcji na ogień dla kabli elkektrycznych-przegląd metod badawczych
W Klapsa, D Małozięć, S Suchecki
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 131-139, 2012
42012
Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania
R Porowski, D Małozięć
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 107-117, 2012
42012
Comparative Analysis of Tests under Real Conditions and CFD Model for Selected Operation Parameters of a Mobile Fan Used by Fire Protection Units
P Kaczmarzyk, D Małozięć, Ł Warguła, P Krawiec
MATEC Web of Conferences 357, 02011, 2022
32022
Ocena emisji związków chemicznych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych
P Krawiec, Ł Warguła, A Dziechciarz, D Małozięć, D Ondrušová
Przemysł Chemiczny 99 (1), 92--98, 2020
32020
Application of data statistics for fire risk analysis in residential buildings
R Porowski, T Węsierski, D Małozięć
Archivum Combustionis 36 (2), 147--158, 2016
32016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20