Dobrochna Kałwa
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Migration and mobility in an enlarged Europe: a gender perspective
K Slany, C Finotelli, L Banfi, A Akalin, D Kalwa, S Hess, D Karjanen, ...
Verlag Barbara Budrich, 2008
562008
Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej: dylematy środowisk kobiecych
D Kałwa
Uniwersytet Jagiellonski, 2001
562001
Obyczaje w Polsce
A Chwalba, T Czekalski, M Ferenc, D Kałwa, L Korczak
Od średniowiecza do czasów współczesnych, 2005
50*2005
Migration als Ressource: zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik
S Metz-Göckel, D Münst, Senganata, Kałwa
Budrich, 2009
42*2009
Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans
D Kałwa
Kultura i Historia 18, 2010
28*2010
Polska doby rozbiorów i międzywojenna w: Obyczaje w Polsce
D Kałwa
Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Wydawnictwo …, 2008
27*2008
„So wie zuhause “. Die private Sphäre als Arbeitsplatz polnischer Migrantinnen
D Kałwa
Von Polen nach Deutschland und zurück, 205-226, 2015
192015
Commuting between private lives
D Kałwa
Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective, S. Metz …, 2008
182008
» Between Emancipation and Traditionalism–The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945 «
D Kałwa
Hering, Sabine (Hg.), Social Care under State Socialism (1945-1989 …, 2009
172009
Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu międzywojennym,
D Kałwa
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej A. Żarnowska …, 2000
152000
Kozetka historyka: oral history w badaniach życia prywatnego,[w:] Rodzina–prywatność–intymność
D Kałwa
Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Sympozjum na XVII …, 2006
112006
Codzienność peryferyjna
D Kałwa, B Klich-Kluczewska
Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia–studium przypadku, 57-64, 2011
102011
3R: Historia mówiona w polskich badaniach dziejów najnowszych
D Kałwa
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7, 163-183, 2017
92017
Migration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik
D Kałwa
Metz-Göckel, Sigrid; Münst, Agnes Senganata; Kałwa, Dobrochna: Migration als …, 2010
92010
Przemoc i zapomnienie. Druga wojna światowa z perspektywy płci kulturowej
D Kałwa
Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Bałżewska, D …, 2015
62015
Głosy kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle prasy z lat 1929–1932
D Kałwa
Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A …, 1997
6*1997
Historia kobiet versus studia gender– o potrzebie interdyscyplinarnego dialogu
D Kałwa
Domańska, Ewa et al.(red), Historia–dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o …, 2014
52014
Rodzina, prywatność, intymność: dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim:[Sympozjum na XVII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Kraków, 15-18 września 2004]
D Kałwa, A Walaszek, A Żarnowska
Wydawn. DiG, 2005
52005
Polska doby rozbiorów i międzywojenna,[w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych
D Kałwa
Chwalba A.(red.), PWN, Warszawa, 2006
42006
Kalendarium dziejów Polski: od prahistorii do 1998
A Chwalba, J Basista, C Tadeusz, D Kałwa, K Stopka
Wydawn. Literackie, 1999
41999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20