Follow
dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof uczelni
dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof uczelni
Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce
P Helt, M Parol, P Piotrowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999
611999
Analysis of forecasted meteorological data (NWP) for efficient spatial forecasting of wind power generation
P Piotrowski, D Baczyński, M Kopyt, K Szafranek, P Helt, T Gulczyński
Electric Power Systems Research 175, 105891, 2019
212019
Metody sztucznej inteligencji: Przykłady zastosowań w elektroenergetyce
P Helt, M Parol, P Piotrowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
212012
Prognozowanie w elektroenergetyce w różnych horyzontach czasowych
P Piotrowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
192013
Analiza statystyczna danych mających wpływ na produkcję energii elektrycznej przez farmę wiatrową oraz przykładowe prognozy krótkoterminowej
P Piotrowski
Przegląd Elektrotechniczny 88 (3a), 161-164, 2012
122012
Analiza statystyczna danych do prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych
P PIOTROWSKI
Przeglad Elektrotechniczny 90 (4), 1-4, 2014
102014
Mikrosieci niskiego napięcia
D Baczyński, K Księżyk, M Parol, P Piotrowski, J Wasilewski, T Wójtowicz
Praca zbiorowa pod redakcją M. Parola,(OWPW, Warszawa, 2013), 2013
102013
Neural network with genetic algorithms for the monthly electric energy consumption and peak power middle-term forecasting
P Piotrowski
Journal of Applied Computer Science 10 (1), 105-115, 2002
102002
Analiza zastosowań sztucznych sieci neuronowych do krótkoterminowego prognozowania mocy oraz produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych
P Piotrowski
Przegląd Elektrotechniczny 91 (8), 162-165, 2015
82015
Prognozowanie dobowej produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową z horyzontem 1 doby
D Baczyński, P Piotrowski
Przegląd Elektrotechniczny 90 (9), 113-117, 2014
72014
Sztuczna inteligencja w praktyce: laboratorium
D Baczyński, M Parol, P Piotrowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006
72006
Forecasting of 10-Second Power Demand of Highly Variable Loads for Microgrid Operation Control
M Parol, P Piotrowski, P Kapler, M Piotrowski
Energies 14 (5), 1290, 2021
62021
Comprehensive forecast of electromobility mid-term development in Poland and its impacts on power system demand
P Piotrowski, D Baczyński, S Robak, M Kopyt, M Piekarz, M Polewaczyk
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2020
62020
Wielowariantowe prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce do roku 2025 oraz ich wpływ na roczne zapotrzebowania na energię elektryczną
P Piotrowski, D Baczyński, P Kapler
Przegląd Elektrotechniczny 96, 138-141, 2020
62020
Analiza statystyczna oraz prognozy dobowej produkcji energii przez farmę wiatrową z horyzontem 1 doby
P Piotrowski
Elektro info, 48-52, 2012
62012
Long-term forecasting method of annual electrical energy demand in electric distribution companies
M Parol, P Piotrowski
Przeglad elektrotechniczny 86 (8), 182-186, 2010
62010
Aspekty elektryczne sieci komputerowych
P Piotrowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
62009
Parol
D Baczyński
M., Piotrowski P.: Sztuczna inteligencja w praktyce–laboratorium, Oficyna …, 2006
62006
Analiza doboru zmiennych w zadaniu prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych
P Piotrowski
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review),(ISSN 0033-2097), 5-9, 2014
52014
Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny
P Piotrowski, K Gryszpanowicz
Elektro info, 90-95, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20