Anna Losa-Jonczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni
J Gołuchowski, A Losa-Jonczyk
Studia Ekonomiczne 157, 67-78, 2013
32013
Skuteczność komunikowania w mediach społecznościowych społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetyczno-paliwowych i wydobywczych
A Losa-Jonczyk
22019
Interaktywność w mediach społecznościowych polskich firm energetycznych
D Marquardt, A Losa-Jonczyk
Studia Ekonomiczne 376, 117-134, 2018
22018
Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach-wyniki badań
A Losa-Jonczyk
Studia Ekonomiczne, 147-155, 2014
22014
Building trust in Corporate Social Responsibility Reports
J Gołuchowski, D Konieczna, A Losa-Jonczyk
Intuition, trust, and analytics, 121, 2017
12017
Communication Strategies in Social Media in the Example of ICT Companies
A Losa-Jonczyk
Information 11 (5), 254, 2020
2020
Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach.
A Losa-Jonczyk
Państwo i Społeczeństwo 18 (1), 127-136, 2018
2018
Pragma-dialektyczna analiza dyskursu argumentacyjnego dotyczącego społecznej odpowiedzialności mediów w polskojęzycznych tekstach naukowych
J Gołuchowski, D Konieczna, A Losa-Jonczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 100-115, 2016
2016
Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim
ALJ Dorota Konieczna
Porządkowanie wolności 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa …, 2014
2014
Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu
ALJ Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna
Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, 55-70, 2014
2014
Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego
ALJ Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna
(KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, 107-120, 2014
2014
Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności polskich mediów
ALJ Jerzy Gołuchowski
(KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, 255-272, 2014
2014
New Type of Tabloid Heroes. Analysis of Social Responsibility of The Media on The Example of The Polish Tabloid Coverage of The Case of The Death of Six-Month_old Magdalena W …
ALJ Rafał Kurowski
Dot.comm Journal for the theory, research and practice of media and …, 2013
2013
Społeczna odpowiedzialność uczelni
A Losa-Jonczyk
Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public …, 2012
2012
Przesłanki wdrażania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
AWH Anna Losa-Jonczyk
Nowoczesność przemysłu i usług, 386-398, 2011
2011
Współpraca instytucji kultury, sztuki i turystyki kulturowej z biznesem
A Losa-Jonczyk
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, 103-114, 2011
2011
GAMIFICATION IN CSR COMMUNICATION
JGKW Ściańska–Anna, L Jonczyk
MARKETING IDENTIT, 473, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17