Obserwuj
Marcin Awdziej
Marcin Awdziej
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Virtual reality in marketing communication–the impact on the message, technology and offer perception–empirical study
F Grudzewski, M Awdziej, G Mazurek, K Piotrowska
Economics and Business Review 4 (3), 36-50, 2018
392018
Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’food products
M Awdziej, J Tkaczyk, D Włodarek
Journal of Economics & Management 23, 91-107, 2016
152016
Przegląd koncepcji współtworzenia wartości
M Awdziej, M Krzyżanowska, J Tkaczyk
Handel Wewnętrzny, 16-26, 2016
92016
Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych
M Awdziej, J Tkaczyk, D Włodarek
Marketing i Rynek, 17-31, 2014
92014
Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie‒wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców
M Awdziej
Handel wewnętrzny 354 (1), 17-25, 2015
82015
E-WOM-findings from the creative industries in Poland
J Tkaczyk, M Awdziej
Studia Ekonomiczne, 200-211, 2013
82013
Motywowanie do współtworzenia wartości–rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi. pl”
A Awdziej, M Krzyżanowska, J Tkaczyk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 41-49, 2016
72016
Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta
M Awdziej
Marketing i Rynek, 8-14, 2007
72007
Wspieranie produktu wizerunkiem znanej osobistości
M Awdziej, J Tkaczyk
Warszawa, 2004
62004
Klient i marketing
S Pilarski, M Awdziej, M Czaplicka-Pędzich, J Tkaczyk, K Ertmańska
Katedra Analizy Rynku i Marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010
42010
Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie
M Awdziej
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 498-507, 2011
32011
Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy
M Awdziej, J Tkaczyk
Marketing i Rynek 9, 7-13, 2017
22017
„Czas to pieniądz”–paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów
M Awdziej
Studia Ekonomiczne 255, 9-17, 2016
22016
THE COMPARISON OF CONSUMERS'PRODUCT INFORMATION SEARCH AND PURCHASE DECISIONS IN THE SELECTED EUROPEAN COUNTRIES.
M Awdziej, J Tkaczyk
International Journal of Sales, Retailing & Marketing 7 (2), 2018
12018
Motivating to co-create value:“Polakpotrafi. pl” crowdfunding platform case
M Krzyżanowska, M Awdziej, J Tkaczyk
Journal of Management Cases, 32, 2017
12017
Market Orientation in the Creative Industries in Poland
J Tkaczyk, M Awdziej
Available at SSRN 2185001, 2012
12012
Marki wchodzą do szkół
M Awdziej
Marketing w Praktyce, 22-26, 2003
12003
Influence of Haptic Feedback on the Perception of Product Placement in a Virtual Reality Simulation
M Awdziej, F Grudzewski, J Tkaczyk
Extending Boundaries. The Impact of the Digital World on Consumers and …, 2022
2022
Real or Not, Doesn’t Matter, As Long As You Are Hot: Exploring the Perceived Credibility of an Instagram Virtual Influencer
M Awdziej, D Plata-Alf, J Tkaczyk
Extending Boundaries. The Impact of the Digital World on Consumers and …, 2022
2022
Should Advertisers Avoid Controversial TV Content? Female Viewer Loyalty and Purchase Intent in the Context of Targeted Sponsorship Vignettes
G Banerski, C Biele, M Awdziej, A Kaczyński, S Molenda
Central European Management Journal 29 (2), 2-32, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20