Jacek Haman
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoria gier, tłum
D Straffin Philip
Jacek Haman, Warszawa: Scholar, 2004
229*2004
Sprawiedliwy podział
HP Young
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003
792003
Podstawy statystyki dla socjologów
G Lissowski, J Haman, M Jasiński
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
61*2008
Demokracja, decyzje, wybory
J Haman
Wydawn. Naukowe" Scholar", 2003
602003
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie–raport z badań
I Białecki, J Haman
Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, IFiS PAN, Warszawa, 2003
38*2003
Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, 169 s.
G Adam, M Cześnik, J Flis, J Haman, A Materska-Sosnowska, B Michalak, ...
Fundacja im. Stefana Batorego, 2016
212016
Gry wokół nas
J Haman
WN Scholar, 2014
21*2014
Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania
M Federowicz, J Haman, J Herczyński, K Hernik, M Krawczyk-Radwan, ...
IBE, 2013
19*2013
Demokracja
J Haman
Decyzje. Wybory, Warszawa, 2003
172003
The concept of degressive and progressive proportionality and its normative and descriptive applications
J Haman
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 50 (1), 67-91, 2017
102017
Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim
J Haman
Decyzje, 53-78, 2007
102007
Większościowy system wyborczy. Oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne
J Haman
Decyzje: pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie …, 2005
102005
Podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w świetle teorii sprawiedliwego podziału dóbr
J Haman
Przegląd Sejmowy 1, 48, 2002
102002
Racjonalne metody podziału mandatów w wyborach proporcjonalnych.„
J Haman
Studia Socjologiczne, 2000
82000
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2009 w Polsce
K Biedrzycki, D Cyngot, M Federowicz, M Grzęda, J Haman, Z Karpiński, ...
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
42010
Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego na wynikach w testach PISA 2000 i 2003
J Haman
Umiejętności polskich gimnazjalistów, 2007
42007
Badanie metod głosowania. Dedukcja, indukcja, symulacja
J Haman
Decyzje, 33-44, 2006
42006
Stabilność i zmienność w przestrzennych modelach głosowania
J Haman
Studia socjologiczne 1, 39-78, 2003
42003
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA: skrót raporu z badań
I Białecki, J Haman
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002
4*2002
Finanse polskich partii
A Gendźwiłł, G Bukowska, J Haman, A Sawicki, J Zbieranek
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20