Follow
Katarzyna Chruzik
Katarzyna Chruzik
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Verified email at wsb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ttrans-risk-an integrated method for risk management in transport= Trans-risk-zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie
K Jamroz, A Kadziński, K Chruzik, A Szymanek, L Gucma, J Skorupski
Journal of KONBiN, 209-220, 2010
38*2010
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
K Chruzik
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016
142016
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Cz. 2, Wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane przewoźnikom kolejowym i zarządcom infrastruktury
M Sitarz, K Chruzik
TTS Technika Transportu Szynowego 16, 32-37, 2010
132010
Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Transportu Kolejowego w Polsce
K Chruzik, M Sitarz
Tom III: Czynnik ludzki w profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa transportu …, 2010
132010
Metody numeryczne w projektowaniu kół kolejowych zestawów kołowych
M Sitarz, A Sładkowski, K Chruzik
, 2003
122003
Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013
M Sitarz, K Chruzik, M Graboń, W Gamon
TTS Technika Transportu Szynowego, 45-55, 2013
112013
Aplication of Rams and FMEA Methods in Safety Management System of Railway Transport/ZASTOSOWANIE METOD RAMS I FMEA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
M Sitarz, K Chruzik, R Wachnik
Journal of KONBIN 24 (1), 149-160, 2012
112012
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Cz. 9. Ocena ryzyka operacyjnego w aspekcie ryzyka technicznego
M Sitarz, K Chruzik, A Mańka, R Wachnik
TTS Technika Transportu Szynowego 18, 33-36, 2011
112011
Investigation and development of safety measures in the European Union railway transport
K Chruzik, M Sitarz
Mechanics 20 (4), 431-437, 2014
102014
Wspólne metody bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Europy-teoria i praktyka
K Chruzik
TTS Technika Transportu Szynowego 21 (9), 23--30, 2014
82014
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego w Polsce
M Sitarz, K Chruzik, I Mańka
Czasopismo Techniczne. Mechanika 109 (7-M), 233--242, 2012
82012
Integrated safety management system of the railway transport
M Sitarz, K Chruzik, I Mańka
Journal of KONBIN 14 (2010), 223-234, 2010
82010
Designing of railway wheels. Part 2: Comparison of numerical analysis and experimental research
M Sitarz, A Sladkowski, K Bizoń, K Chruzik
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2005
82005
Designing of railway wheels. Part 1: Finite element method
M Sitarz, A Sladkowski, K Bizoń, K Chruzik
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2005
82005
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
K Chruzik
Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, 2014
72014
Management of non-value-added activities to minimize lead time using value stream mapping in the steel industry.
PR Sudhakara, R Sałek, D Venkat, K Chruzik
Acta Montanistica Slovaca 25 (3), 2020
62020
Wykorzystanie metody FMEA do oceny ryzyka w MMS
K Chruzik, A Drzewiecki, R Wachnik
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 17-23, 2013
62013
An approach to the legal requirements regarding railway transport safety monitoring in the European Union
M Sitarz, K Chruzik
Transport 34 (2), 163, 2019
52019
Ocena ryzyka operacyjnego oraz monitorowanie pojazdów kolejowych
M Sitarz, K Chruzik, R Wachnik, M Graboń
TTS Technika Transportu Szynowego 21 (10), 12--15, 2014
52014
Zastosowanie analizy czynnikowej w procesie monitorowania utrzymania pojazdów kolejowych
K Chruzik, M Sitarz, M Graboń
Logistyka, 1048--1053, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20