Obserwuj
Dorota Wawrzyniak
Dorota Wawrzyniak
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Does the quality of institutions modify the economic growth-carbon dioxide emissions nexus? Evidence from a group of emerging and developing countries
D Wawrzyniak, W Doryń
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 33 (1), 124-144, 2020
1432020
Peculiarity of hybrid entrepreneurs–revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship
A Kurczewska, M Mackiewicz, W Doryń, D Wawrzyniak
Journal of Business Economics and Management 21 (1), 277-300, 2020
532020
THE LOCATION DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (Determinanty lokalizacji bezposrednich inwestycji zagranicznych)
D Wawrzyniak
Gospodarka Narodowa 224 (4/2010), 89-111, 2010
37*2010
An everlasting battle between theoretical knowledge and practical skills? The joint impact of education and professional experience on entrepreneurial success
A Kurczewska, W Doryń, D Wawrzyniak
Entrepreneurial Business and Economics Review 8 (2), 219-237, 2020
342020
Standard of living in the European Union
D Wawrzyniak
Comparative Economic Research 19 (1), 141-155, 2016
222016
Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych
W DORYŃ, D STACHERA
Gospodarka narodowa 207 (11-12/2008), 95-114, 2008
162008
CO2 Emissions in the Visegrad Group Countries and the European Union Climate Policy
D Wawrzyniak
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (1), 73-91, 2020
92020
Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
D Wawrzyniak
Gospodarka Narodowa, 53-68, 2017
92017
Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej
D Wawrzyniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
92013
Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej/ Testing the Environmental Kuznets Curve for European Union Countries
D Wawrzyniak
Ekonomista 3, 318-334, 2018
62018
Opodatkowanie przedsiębiorstw jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej
D WAWRZYNIAK
Gospodarka Narodowa 259 (3/2013), 37-55, 2013
62013
Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej–analiza taksonomiczna/Socio-technical infrastructure in the European Union–a taxonomic analysis
D Wawrzyniak
International Economics, 145-156, 2015
5*2015
Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej–analiza taksonomiczna
D Wawrzyniak
Ekonomia Międzynarodowa, 145-156, 2015
52015
Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej–analiza taksonomiczna
D Wawrzyniak
Ekonomia Międzynarodowa 11 (11/2015), 145-156, 2015
52015
Company Taxation in the European Union
D Wawrzyniak
Comparative Economic Research 14 (3), 119-136, 2011
42011
Analiza porównawcza poziomu rozwoju infrastruktury technicznej województw polski z wykorzystaniem metod taksonomicznych
D Wawrzyniak
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych/Szkoła Główna Gospodarstwa …, 2015
32015
The Role of Institutions in Determining the Cyclical Behavior of Fiscal Policy
W Doryń, M Mackiewicz, D Wawrzyniak
22018
Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej
D Wawrzyniak
ekonomista, 2014
12014
Kraje Unii Europejskiej w globalnych łańcuchach wartości. Analiza empiryczna
W Doryń, D Wawrzyniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
2021
Klimat inwestycyjny w krajach Bałkanów Zachodnich oraz Unii Europejskiej–analiza porównawcza
D Wawrzyniak
Studia Ekonomiczne 379, 127-140, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20