Łukasz Dopierała
Łukasz Dopierała
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako środka wymiany
Ł Dopierała, A Borodo
Współczesna Gospodarka 5 (2), 2014
10*2014
Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń: efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania
Ł Dopierała
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
6*2018
Ukrainian cross-border shoppers influence at the Polish and Romanian borders. A comparative study from Suceava and Lublin
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
Revista Română de Geografie Politică 16 (2), 78-87, 2014
62014
Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE
Ł Dopierała
Finanse i Prawo Finansowe 2, 2017
32017
Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych
Ł Dopierała
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 127-147, 2016
22016
Efektywność zarządzania oszczędnościami emerytalnymi przez zakłady ubezpieczeń
Ł Dopierała
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017
12017
Malbork revitalization process
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
Geographia Napocensis 6 (1), 2012
12012
Does the Asset Allocation Policy Affect the Performance of Climate-Themed Funds? Empirical Evidence from the Scandinavian Mutual Funds Market
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda, D Ilczuk
Sustainability 12 (2), 654, 2020
2020
Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia
I Sobol, Ł Dopierała
Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2019 (Zeszyt 16), 164-177, 2019
2019
Mutual funds as instruments for pension security-the case of Poland
Ł Dopierała, M Mosionek-Schweda, D Ilczuk
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2019
2019
Organizacja procesu inwestycyjnego w zakładach ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych
Ł Dopierała
Wieteska S., Czechowska ID,(red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i …, 2017
2017
Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń
Ł Dopierała
2017
Pension system: challenges and reforms–the case of Poland
J Adamska-Mieruszewska, Ł Dopierała
International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open …, 2015
2015
Kursy walutowe-podstawy teoretyczne
Ł Dopierała, U Mrzygłód
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
2015
The impact of political relations on cross-border shopping tourism. A case study from Poland
D Bar-Kołelis, Ł Dopierała
University of Łódź: Silesian Institute in Opole: Silesian Institute Society, 2015
2015
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona
Ł Dopierała, L Wojciechowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
2015
Kierunki przemian demograficznych w Gdyni
A Cicharska, Ł Dopierała
Rocznik Gdyński, 2013
2013
Przebieg oraz efekty rewitalizacji Malborka
Ł Dopierała, D Bar-Kołelis
Sympozjum geograficzne" Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w …, 2013
2013
Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Sierakowice
A Cicharska, Ł Dopierała
Acta Cassubiana 15, 2013
2013
Wpływ odziaływania allelopatycznego bałtyckich sinic na przeżywalność lasonogów pospolitych Neomysis integer
S Śliwińska-Wilczewska, M Mazurkiewicz, Ł Dopierała, P Kacprzak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20