Jerzy Nikitorowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
Trans Humana, Wydawnictwo Uniwersytetskie, 1995
2631995
Edukacja regionalna i międzykulturowa
J Nikitorowicz
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
2542009
Kreowanie tożsamości dziecka
J Nikitorowicz
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
1702005
Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka
J Nikitorowicz
Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007
802007
Grupy etniczne w wielokulturowym świecie
J Nikitorowicz
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
552010
Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości
J Nikitorowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000
532000
Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej
J Nikitorowicz
Trans Humana, 1997
341997
Pogranicze
J Nikitorowicz
Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, 1995
341995
Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
Trans Humana, Białystok 361, 2001
322001
Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny
J Nikitorowicz
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, 1992
311992
Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych
J Nikitorowicz
W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych …, 2002
242002
Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej
N Jerzy
Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, 2000
23*2000
Edukacja międzykulturowa w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów
J Nikitorowicz
Trans Humana, 1995
231995
Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych
J Nikitorowicz
Pogranicze. Studia Społeczne 21, 9-26, 2013
202013
Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości
J Nikitorowicz
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2018
192018
Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym
J Nikitorowicz, M Sobecki
Trans Humana, 1999
181999
Tożsamość, edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
Pogranicze 178, 1995
18*1995
Patriotyzm i nacjonalizm: Ku jakiej tożsamości kulturowej?
J Nikitorowicz
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
17*2014
Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo
J Nikitorowicz
Chowanna 1, 20, 2003
162003
Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej
J Nikitorowicz
Świat wartości i edukacja międzykulturowa, 9-36, 2003
152003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20