Jerzy Nikitorowicz
TytułCytowane przezRok
Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
Trans Humana, Wydawnictwo Uniwersytetskie, 1995
2521995
Edukacja regionalna i międzykulturowa
J Nikitorowicz
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
2202009
Kreowanie tożsamości dziecka
J Nikitorowicz
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
1582005
Grupy etniczne w wielokulturowym świecie
J Nikitorowicz
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
482010
Edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, 1995
451995
Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej
J Nikitorowicz
Trans Humana, 1997
311997
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej
J Nikitorowicz
Tożsamość, plany życiowe, wartości, 2000
302000
Pogranicze
J Nikitorowicz
Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, 1995
301995
Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa
J Nikitorowicz
Trans Humana, Białystok 361, 2001
272001
Socjalizacja i wychowanie w zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie rodzinach Białostocczyzny
J Nikitorowicz
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, 1992
271992
Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka
J Nikitorowicz
Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007
212007
Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów
J Nikitorowicz
Wydawn. Uniwersyteckie" Trans Humana", 1995
211995
Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych
J Nikitorowicz
Pogranicze. Studia Społeczne 21, 9-26, 2013
192013
Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych
J Nikitorowicz
W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych …, 2002
192002
Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej
N Jerzy
Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, 2000
19*2000
Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym
J Nikitorowicz, M Sobecki
Trans Humana, 1999
181999
Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości
J Nikitorowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000
162000
Patriotyzm i nacjonalizm: Ku jakiej tożsamości kulturowej?
J Nikitorowicz
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
15*2014
Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej
J Nikitorowicz
J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze …, 1999
13*1999
Kultury tradycyjne a kultura globalna: konteksty edukacji międzykulturowej
J Nikitorowicz, M Sobecki, D Misiejuk
Trans Humana, 2001
122001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20