Follow
Michał Skąpski
Michał Skąpski
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej
M Skąpski
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006
992006
Kodeks pracy: komentarz
K Baran, BM Ćwiertniak, S Driczinski, Z Góral, A Kosut, W Perdeus, ...
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
642012
Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 paragr. 2 pkt 4 kp)
M Skąpski
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 9-17, 2001
212001
Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny
M Skąpski
Wydawnictwo Prawnicze, 2000
122000
Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, w: Kontrola pracownika
M Skąpski
Z. Góral, Warszawa, 2010
92010
Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy
M Skąpski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (2), 109-124, 2014
72014
Problem pojęcia i prawnej regulacji samozatrudnienia,[w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej
M Skąpski
Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu, 90, 2010
62010
Wiek emerytalny pracownika jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
M Skąpski
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 21-26, 2005
52005
Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości
M Skąpski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) 62 (2), 199, 2016
32016
Problem obiektywizacji systemu wartości, jako podstawy rozważań nad treścią norm prawa pracy
M Skąpski
Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 61-80, 2014
3*2014
Problem nadużywania niepracowniczych form zatrudnienia w programach przeciwdziałania bezrobociu
M Skąpski
Studia Iuridica Lublinensia 24 (3), 425-436, 2015
22015
Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle prawa socjalnego
M Skąpski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2000
22000
Podstawowe problemy stosunku pracy między małżonkami
M Skąpski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2000
22000
Znaczenie przesłanki „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków” w rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę
M Skąpski
Studia Iuridica 78, 402-413, 2018
12018
Zatrudnienie niepracownicze
K Baran, K Antonów, T Duraj, Z Góral, A Kosut, Z Kubot, T Kuczyński, ...
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015
12015
The basics of Polish labour law
M Skąpski
Pravovedenie 65 (3), 327–344-327–344, 2021
2021
Foundations of Law: The Polish Perspective
M Smolak, M Walasik, W Piątek, M Mataczyński, T Sójka, M Kępiński, ...
Wolters Kluwer, 2021
2021
Учредители: Санкт-Петербургский государственный университет
J KĘPIŃSKI
PRAVOVEDENIE Учредители: Санкт-Петербургский государственный университет 65 …, 2021
2021
Obowiązki z zakresu bhp obciążające pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu (art. 208 kp)
M Skąpski
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 20-26, 2017
2017
Obowiązek pracodawcy wypłaty należności z tytułu podróży służbowych kierowców i zakres swobody jego kształtowania
M Skąpski
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 16-22, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20