Follow
Tadeusz Bil
Tadeusz Bil
Professor Emeritus of Mechanical Engineering, Koszalin University of Technology
Verified email at tu.koszalin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the Bennett linkage in the geometry of tori
T Bil
Mechanism and machine theory 53, 122-127, 2012
132012
Kinematic analysis of a universal spatial mechanism containing a higher pair based on tori
T Bil
Mechanism and Machine Theory 46 (4), 412-424, 2011
132011
Simulation of the movement of four-bar spatial linkage
Z Budniak, T Bil
International Journal of Applied Mechanics andEngineering 17 (3), 723, 2012
112012
Geometry of a mechanism with a higher pair in the form of two elliptical tori
T Bil
Mechanism and machine theory 45 (2), 185-192, 2010
82010
Determination of supply pressure during cutting fish using high-pressure water stream taking into account the cutting place and diameter of the water nozzle
MB Kasperowicz, GP Chomka, T Bil
International Journal of Food Engineering 16 (3), 2020
62020
Model of 5R spatial linkage in the geometry of tori
T Bil, Z Budniak
International Journal of Applied Mechanics and Engineering 19 (4), 2014
42014
Wydajność technologiczna maszynowego odgławiania ryb w zależności od sposobu pomiaru parametrów sterowania i rodzaju cięcia
D Dutkiewicz, T Bil, A Dowgiallo
Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 2011
32011
Interpretacja wyników pomiarów powierzchniowej wydajności usuwania powłok lakierniczych strugą wodno-lodową
G Chomka, T Bil
Pomiary Automatyka Kontrola 57, 538-541, 2011
32011
Modelowanie sterowania maszyn do obróbki ryb z zastosowaniem środków mechatroniki w celu zwiększenia wydajności
D Dutkiewicz, T Bil
Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 2010
32010
Analiza pomiaru parametrów sterowania maszynową obróbką ryb dla projektowania rozwiązań mechatronicznych
D Dutkiewicz, T Bil
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 49-52, 2009
32009
Wpływ zmiany długości kolumny typu McPherson na podstawowe parametry geometrii koła
M Kwietniewski, T Bil
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 16, 134-137, 2015
22015
Modelling and motion analysis of five-bar 5R mechanism
Z Budniak, T Bil
International Journal of Applied Mechanics and Engineering 19 (4), 2014
22014
New general model of a four-bar linkage
T Bil
International Journal of Applied Mechanics and Engineering 17 (3), 677-687, 2012
22012
Mechanizm Bennetta w geometrii torusów
T Bil
Acta mechanica et automatica 4 (1), 5-8, 2010
22010
Analysis of the non-wishbone mechanism in a vehicle wheel suspension
M Kwietniewski, T Bil
Journal of Theoretical and Applied Mechanics 58, 2020
12020
Zmiany chropowatości tarcz hamulcowych motocykla klasy E2 w zależności od warunków użytkowania
T Bil, G Chomka, J Chudy, K Zubrzycki
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (8), 58--61, 2016
12016
Analiza wyników pomiaru prędkości cieczy rotujacej w kadzi wirowo-osadowej
M Jakubowski, T Bil, R Tesmer
Inżynieria Rolnicza 9, 2005
12005
Analysis of the Modified Construction of the Column Mechanism MacPherson
M Kwietniewski, T Bil
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (11), 41-44, 2018
2018
Model przestrzennego mechanizmu 7R i jego warianty szczególne
T Bil, Z Budniak
Zeszyty Naukowe. Mechanika/Politechnika Opolska, 2015
2015
Przestrzenne łańcuchy wymiarowe w modelowaniu i analizie układów technicznych
Z Budniak, T Bil
Zeszyty Naukowe. Mechanika/Politechnika Opolska, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20