Eugeniusz Gostomski
Eugeniusz Gostomski
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
292009
Finansowanie dziaĹ ‚alnoĹ› ci gospodarczej
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu GdaĹ „skiego, 2008
282008
Finansyzacja w gospodarce œwiatowej
E Gostomski
International Business, 299-311, 2014
232014
Bankowa obsługa przedsie̜biorstw
A Dahmen, P Jacobi, E Gostomski
CeDeWu, 2002
202002
Bankowość międzynarodowa
E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
142010
Pośrednictwo kredytowe w Polsce-podręcznik dla praktyków
E Gostomski, M Penczar, B Lepczyński, A Barembruch
CeDeWu, Warszawa, 2007
142007
Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro
R Wierzba, E Gostomski, M Penczar, M Liszewska, P Górski, J Giżyński, ...
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
132014
Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
122008
Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, red
E Gostomski
M. Bąk i P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem …, 2009
112009
Euroazjatycka Unia Gospodarcza–próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR
E Gostomski, T Michałowski
Studia i Prace WNEiZ US 41, 81-92, 2015
102015
Życie na krawędzi
E Gostomski
Gazeta Bankowa, 17-19, 2008
102008
Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego,[w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.)
E Gostomski
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, 37-44, 2009
92009
Estonii droga od zapoczątkowania transformacji systemowej poprzez kryzys gospodarczy do wprowadzenia euro
E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
72012
Zadłużenie konsumentów w bankach i instytucjach finansowych
M Penczar, B Lepczyński, E Gostomski
Raport IBnGR, Gdańsk, 2004
72004
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
M Penczar, A Barembruch
Warszawa: CeDeWu, 2006
62006
Banki hipoteczne i listy zastawne
E Gostomski
Materiały Studialne-Gdańska Akademia Bankowa, 1998
61998
Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego
E Gostomski
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009
52009
Choroba zakaźna
E Gostomski
Gazeta Bankowa, 22-24, 2008
52008
„Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym”
E Gostomski
Gazeta Bankowa 26, 2008
52008
Zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw-prognoza do 2006 r.,"
E Gostomski, B Lepczyński
Finansista, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20