Eugeniusz Gostomski
Eugeniusz Gostomski
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
282009
Finansowanie dziaĹ ‚alnoĹ› ci gospodarczej
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu GdaĹ „skiego, 2008
282008
Finansyzacja w gospodarce światowej
E Gostomski
International Business and Global Economy 33, 299-311, 2015
192015
Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego
E Gostomski
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009
142009
Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro
R Wierzba, E Gostomski, M Penczar, M Liszewska, P Górski, J Giżyński, ...
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
132014
Pośrednictwo kredytowe w Polsce-podręcznik dla praktyków
E Gostomski, M Penczar, B Lepczyński, A Barembruch
CeDeWu. PL, Warszawa, 18, 2007
122007
Bankowość międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
E Gostomski
Gdańsk, 2010
112010
Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, red
E Gostomski
M. Bąk i P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem …, 2009
112009
Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych
J Bednarz, E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
112008
Euroazjatycka unia gospodarcza-próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR
E Gostomski, T Michałowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
82015
Estonii droga od zapoczątkowania transformacji systemowej poprzez kryzys gospodarczy do wprowadzenia euro
E Gostomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
82012
Życie na krawędzi, czyli rynek hipoteczny w USA
E Gostomski
Gazeta Bankowa 11, 2008
72008
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
B Lepczyński, M Penczar, E Ślazak, E Gostomski, J Zombirt, ...
Biblioteka Consumer Finance, raport opracowany na zlecenie Konferencji …, 2006
62006
Zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw-prognoza do 2006 r.,"
E Gostomski, B Lepczyński
Finansista, 2002
62002
Banki hipoteczne i listy zastawne
E Gostomski
Materiały Studialne-Gdańska Akademia Bankowa, 1998
61998
Choroba zakaźna
E Gostomski
Gazeta Bankowa, 22-24, 2008
52008
„Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym”
E Gostomski
Gazeta Bankowa 26, 2008
52008
Zadłużenie konsumentów w Bankach i instytucjach finansowych
M Penczar, B Lepczyński, E Gostomski
Raport IBnGR, Gdańsk, 2004
52004
Zarzàdzanie reklamacjami w banku.„
E Gostomski
Bank, 1997
51997
Fundusze nieruchomości jako instrument rozwoju rynku finansowego
E Gostomski
W: Zarządzanie finansami 1, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20