Obserwuj
Воронцова Тамара Олександрівна, Vorontsova Tamara
Воронцова Тамара Олександрівна, Vorontsova Tamara
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету
Zweryfikowany adres z tdmu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей
ВН Корзун, ТО Воронцова, ТВ Болохнова, АВ Деркач
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 128-130, 2011
172011
Екологія і захворювання щитоподібної залози
ВН Корзун, ТО Воронцова, ІЮ Антонюк
К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ, 2018
82018
Ekolohiia i zakhvoriuvannia shchytopodibnoi zalozy.[Ecology and diseases of the thyroid gland]
V Korzun, T Voronova, I Antoniuk
Kyiv: Mizhrehionalnyi vydavnychyi tsentr «Medinform».[Kyiv: Medinform …, 2018
62018
The effects of vitamins A, E, D, disorders of their metabolism and the assessment of level of vitamin security in children (literature review)
OM Mochulska, OR Boyarchuk, MI Kinash, TO Vorontsova, LA Volianska
Сучасна педіатрія. Україна, 58-66, 2021
52021
Можливості імунокорекції у дітей дошкільного та шкільного віку
ІО Багірян, ТО Воронцова, ЯВ Олійник
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 07, 2007
42007
Ефекти вітамінів А, Е, D, порушення їх обміну та оцінка рівня вітамінної забезпеченості в дітей (огляд літератури)
OM Mochulska, OR Boyarchuk, MI Kinash, TO Vorontsova, LA Volianska
Modern Pediatrics. Ukraine, 58-66, 2021
32021
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ ПІД ЧАС ЛОКДАУНУ, РОБОТИ ТА НАВЧАННЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ
ОП Венгер, ТО Воронцова, ТІ Іваніцька, БО Бондарук, АВ Трохимчук
Вісник медичних і біологічних досліджень, 5-10, 2021
22021
Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін
ОР Боярчук, ІБ Чорномидз, ТО Воронцова, МІ Кінаш
Медична освіта, 28-30, 2016
22016
Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей Тернопільської області
ОЄ Федорців, ЛІ Патра, УМ Цідилко, ТО Воронцова
Вісник наукових досліджень, 163-165, 2004
22004
Вплив природних і техногенних чинників на функцію щитоподібної залози (огляд літератури)
ВН Корзун, ТО Воронцова
Довкілля та здоров’я, 61-68, 2019
12019
Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики
ЯВ Рогальська, ІВ Кубей, ТО Воронцова, ЛА Волянська, УМ Мудрик, ...
Медична освіта, 89-92, 2018
12018
THE CONNECTION OF ILLNESS OF THE FIRST-YEAR CHILDREN WITH THE DURATION OF THE NATURAL BRINGING.
OE Fedortsiv, UM Mudryk, TO Vorontsova
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
12015
Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя
ОЄ Федорців, УМ Мудрик, ТО Воронцова
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 32-34, 2014
12014
Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТО Воронова, МІ Кінаш, ІВ Кубей, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2011
12011
Використання у спеціальних харчових продуктів лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику в дітей
ТО Воронцова, ІВ Кубей, ВВ Стеценко, ЛМ Шульгай, СО Нікитюк, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 106-108, 2011
12011
Аналіз деяких аспектів способу життя у дітей із затримкою фізичного розвитку
ТО Воронцова
Перинатология и педиатрия, 42, 2010
12010
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
О САМОГАЛЬСЬКА, О ХЛІБОВСЬКА, Т ВОРОНЦОВА
Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров'я, 23-27, 2023
2023
Скарлатина на фоне токсикодермии у ребенка: клинический случай и краткий обзор
S Nykytyuk, O Mochulska, S Levenets, T Vorontsova
CHILDS HEALTH 16 (1), 47-51, 2021
2021
Організація педагогічної практики:«Пропедевтична практика та пробні заняття з дітьми раннього та дошкільного віку»
М Ярославцева, Т Воронцова, Ю Сирова, С Пєхарєва
2020
Організаційні аспекти педагогічної практики «Показові, пробні заняття та інші види діяльності з дітьми дошкільного віку»
М Роганова, А Чаговець, М Ярославцева, Ю Сирова, Л Єфименко, ...
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20