Obserwuj
Володимир Трач
Володимир Трач
Львівський державний універистет фізичної культури, кафедра біохімії та гігієни
Zweryfikowany adres z ldufk.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок
ВА Баженов, МП Семенюк, ВМ Трач
К.: Каравела, 352, 2010
232010
Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи …
ТВМ Воронін Д.М.
152008
Флавиногенная активность природных штаммов дрожжей Pichia guilliermondii
ГМ Шавловский, ВП Жарова, ИФ Щелокова, ВМ Трач, АА Сибирный, ...
Прикл. биох. и микробиол 14 (5), 184-189, 1978
141978
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
132013
Методика використання засобів фізичного виховання для корекції рухової функції глухих дітей молодшого шкільного віку: Навч. посіб
ХЄ Гурінович, ВМ Трач
Л.: ДП Схід Сонця, 2005
132005
Особливості харчування спортсменів
СО Полієвський, ЮД Свистун, ВМ Трач, ХЄ Шавель
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 356-360, 2011
102011
Рухливі ігри для молодших школярів із затримкою психі чного розвитку: Навч.-метод. посіб
О Лесько, В Трач
Л.: ЛДІФК 88, 2004
102004
Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді
ШХЄ Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
9*2014
Програма підготовки спеціалістівреабілітологів
АС Вовканич, ВМ Трач, ГВ Тупайло
Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Зб. теорет. та метод. матеріалів …, 1995
81995
Изменение активности рибофлавинсинтетазы при различных уровнях флавиногенеза у некоторых видов дрожжей Candida
ГМ Шавловский, ЕМ Логвиненко, ВМ Трач
Comptes rendus de l'Académie des sciences de l'URSS 203 (1), 241, 1972
81972
Застосування комп’ютерної програми “Different” для розподілу студентів на різні типологічні підгрупи в залежності від рівня фізичного здоров’я
ІА Салук, ВМ Трач
Вид-во Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 2011
72011
Об устойчивости оболочек вращения из композитных материалов
ВМ Трач
Прикл. механика 44 (3), 109-124, 2008
72008
Об исследовании нелинейного поведения тонких оболочек шаговым методом
НП Семенюк, ВМ Трач, НБ Жукова
Прикл. механика.–2008.–44, 85-93, 2008
72008
Устойчивость цилиндрических оболочек из материала с одной плоскостью упругой симметрии при осевом сжатии и кручении
ВМ Трач
Прикладная механика 42 (8), 115-121, 2006
72006
Устойчивость цилиндрических оболочек из армированных материалов при осевом сжатии с учетом особенностей послойной ориентации волокон
НП Семенюк, ВМ Трач
Прикладная механика 42 (3), 80-89, 2006
62006
Вплив тренувального навантаження на організм спортсменів
ОВ Гузій, АВ Магльований, ОП Романчук, ВМ Трач
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
52019
Устойчивость и начальное закритическое поведение анизотропных цилиндрических оболочек при внешнем давлении
НП Семенюк, ВМ Трач
Прикладная механика 43 (53), 86-103, 2007
52007
Взаємозв’язок фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи юних футболістів 14-16 років
ЮД Свистун, ВМ Трач, ІМ Чорнобай, СВ Заліско
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
42013
Вдосконалення функціональних можливостей лижників–двоборців на етапі попередньої базової підготовки
О Бережанський, В Трач, В Бережанський
Молода спортивна наука України: збірник наукових праць із галузі фізичного …, 2011
42011
Основи будівельної механіки: Підручник
ГП Дорошук, ВМ Трач
Рівне: УДУВГП, 2003
42003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20