Follow
dr Andrzej Tucki
dr Andrzej Tucki
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Verified email at umcs.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages
E Skowronek, R Krukowska, A Swieca, A Tucki
Landscape and Urban Planning 70 (1-2), 45-56, 2005
362005
What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept
E Skowronek, A Tucki, E Huijbens, M Jóźwik
Acta Geographica Slovenica 58 (2), 73–85-73–85, 2018
222018
Potencjał turystyczny regionu lubelskiego
A Tucki
Annales UMCS, B 64 (1), 11-31, 2009
172009
Do protected areas contribute to health and well-being? A cross-cultural comparison
A Jiricka-Pürrer, V Tadini, B Salak, K Taczanowska, A Tucki, G Senes
International journal of environmental research and public health 16 (7), 1172, 2019
152019
Spatial arrangements of tourist villages: Implications for the integration of residents and tourists
D Soszyński, B Sowińska-Świerkosz, PA Stokowski, A Tucki
Tourism Geographies 20 (5), 770-790, 2018
142018
Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i …
A Tucki, A Hadzik
Raport końcowy z badania dziedzinowego, Prefekta info, Lublin, 2013
142013
Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region,[in:] G
A Świeca, R Krukowska, A Tucki
Tourism. Theory–Conditions–Experiences, Biała Podlaska, 69-98, 2007
132007
Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego
A Tucki
Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne [Regional aspects of …, 2007
122007
Próba oceny atrakcyjności turystycznej obszaru na przykladzie gminy
A Tucki
Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, 714-719, 2004
122004
Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu Łęczyńskiego
A Tucki
Annales UMCS, B, LVIII 6, 139-155, 2003
122003
Krajobraz turystyczny–koncepcja teoretyczna
E Skowronek, MJ Jóźwik, A Tucki
Wiluś R., Wojciechowska J.,(red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni …, 2013
112013
Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym w jego otulinie,[in:] R
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik, T Grabowski, K Kałamucki, R Krukowska, ...
Roztoczański Park Narodowy–przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec, 2013
112013
Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego
A Tucki
Folia Turistica 21, 145-164, 2009
112009
Toward understanding tourist landscape. a comparative study of locals’ and visitors’ perception in selected destinations in Poland and Greece
TS Terkenli, E Skowronek, A Tucki, N Kounellis
Quaestiones Geographicae 38 (3), 81-93, 2019
102019
Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej
E Skowronek, A Tucki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 495-508, 2012
102012
Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region-case study
A Swieca, R Krukowska, A Tucki, E Skowronek, T Brzezinska-Wójcik, ...
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 67 (1), 219, 2012
102012
Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski
T Brzezińska-Wójcik, A Świeca, A Tucki
Polish Journal of Sport and Tourism 16 (2), 65-84, 2009
102009
Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica
M Harasimiuk, A Świeca, R Krukowska, A Tucki
Opracowanie Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku …, 2007
10*2007
Turystyka na Roztoczu,[w:] T
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik, E Skowronek, R KRUKOW-SKA, A Tucki, ...
Roztocze–przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego …, 2015
92015
Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania
A Tucki
Maszynopis pracy doktorskiej, Lublin, 2008
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20