Wojciech Dobicki
Wojciech Dobicki
Department of Hydrobiology and Aquaculture, Institute of Biology, Wrocław University of
Zweryfikowany adres z up.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, A Wuczyński, ...
Science of the total environment 490, 1057-1064, 2014
332014
Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook Corvus frugilegus in Poland
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, R Polechoński
Journal of ornithology 151 (2), 279-286, 2010
332010
Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook Corvus frugilegus in Poland
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, R Polechoński
Journal of ornithology 151 (2), 279-286, 2010
332010
The influence of different factors on the concentration of elements in hair of horses
Z Dobrzanski, D Jankowska, W Dobicki, R Kupczynski
Proccedings of the ISAH, 450-453, 2005
262005
Heavy metal concentrations in the tissues of the Black-headed gull Larus ridibundus l. Nesting in the Dam reservoir in south-western Poland
G Orłowski
Polish Journal of Ecology 55 (4), 783-793, 2007
232007
The effect of embryonic development on metal and calcium content in eggs and eggshells in a small passerine
G Orłowski, L Hałupka, P Pokorny, E Klimczuk, H Sztwiertnia, W Dobicki
Ibis 158 (1), 144-154, 2016
222016
Metale ciezkie w srodowisku stawowym
E Szulkowska-Wojaczek, J Marek, W Dobicki, R Polechoñski
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zootechnika 37, 7-25, 1992
191992
Relationship between age and heavy metal bioaccumulation by tissues of four fish species inhabiting Wojnowskie Lakes
W Dobicki, R Polechoński
Acta Sci. Pol. Piscaria 2 (1), 27, 2003
182003
Heavy metals in pond environments–Zesz
E Szulkowska-Wojaczek, J Marek, W Dobicki, R Polechoñski
Nauk. AR Wroc. Zoot. XXXVII Nr 218, 7-25, 1992
181992
Bioaccumulations of heavy metals in submerged macrophytes in the mountain river Biała Lądecka (Poland, Sudety Mts.)
P Pokorny, J Pokorny, W Dobicki, M Senze, M Kowalska-Góralska
Archives of Environmental Protection, 2015
132015
Trace-element interactions in rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, A Wuczyński, ...
Archives of environmental contamination and toxicology 67 (4), 519-528, 2014
122014
Speckled and plain regions of avian eggshells differ in maternal deposition of calcium and metals: A hitherto overlooked chemical aspect of egg maculation
G Orłowski, P Pokorny, W Dobicki, E Łukaszewicz, A Kowalczyk
The Auk: Ornithological Advances 134 (3), 721-731, 2017
112017
Biocidal properties of silver-nanoparticles in water environments
M Kowalska-Góralska, M Senze, R Polechoński, W Dobicki, P Pokorny, ...
Polish Journal of Environmental Studies 24 (4), 1641-1647, 2015
112015
The pattern of distribution and interaction of metals and calcium in eggshells and egg contents in relation to the embryonic development of eggs in a small passerine bird
G Orłowski, L Hałupka, P Pokorny, E Klimczuk, H Sztwiertnia, W Dobicki, ...
Journal of Ornithology 158 (1), 297-309, 2017
82017
Variation in egg size, shell thickness, and metal and calcium content in eggshells and egg contents in relation to laying order and embryonic development in a small passerine bird
G Orłowski, L Hałupka, P Pokorny, E Klimczuk, H Sztwiertnia, W Dobicki
The Auk: Ornithological Advances 133 (3), 470-483, 2016
82016
Heavy metal concentrations in feathers of White Storks Ciconia ciconia nesting in Central Poland: methodological implications for further ecotoxicological studies
G Orłowski, R Polechoński, W Dobicki, P Dolata, M Bednarska
The White Stork in Poland: Studies in biology, ecology and conservation …, 2006
62006
Lead in chosen elements of the Lake Sława ecosystem
R Polechoński, W Dobicki
Limnol. Rev 2, 313, 2002
62002
Zawartość metali ciężkich w wybranych roślinach wodnych z różnych regionów Polski
W Dobicki, E Szulkowska-Wojaczek, J Marek, R Polechonski
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zootechnika 34, 1991
61991
Eggshell resorption, and embryonic mobilization and accumulation of calcium and metals in eggs of wild and captive Capercaillies Tetrao urogallus
G Orłowski, D Merta, P Pokorny, E Łukaszewicz, W Dobicki, J Kobielski, ...
Environmental Pollution 249, 152-162, 2019
52019
Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus
G Orłowski, G Siebielec, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, ...
Environmental Pollution 219, 288-295, 2016
52016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20