Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Homo liberalis jako projekt edukacyjny: od emancypacji do funkcjonalności
M Lewartowska-Zychowicz
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2010
312010
Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu
M Lewartowska-Zychowicz
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
192009
Między pojęciem a kategorią. Perspektywa dynamicznego ujmowania wiedzy o wychowaniu
M Lewartowska-Zychowicz
10*2001
Dziecko, kobieta i ubogi–genealogia (neo) liberalnego wykluczenia
M Lewartowska-Zychowicz
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
32014
Masowy student – elitarny uniwersytet
M Lewartowska-Zychowicz
Forum Akademickie 7, 36-39, 2004
22004
O wyższości umiejętności nad refleksją (w kontekście studenckich interpretacji przedmiotu pedagogiki specjalnej)
M Lewartowska-Zychowicz
Niepełnosprawność 2017 (27 (2017)), 117-128, 2017
12017
Ethnicity, Religion, and Education in the New American Southwest: The Case of Ethnic Mexicans, 1848-1912
G San Miguel Jr, J Villena-Alvarez, N Hurwitz, IA Murad, PH Liu, ...
International Journal of Arts & Sciences 8 (3), 1, 2015
12015
Nauczyciel w ideologiach: o nadziejach, iluzjach i unieważnianiu idei podwójnego agenta
M Lewartowska-Zychowicz
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 2014
12014
Niezróżnicowana różnica–czyli o tym, jak rynek buduje monowielokulturowe środowisko wychowawcze i kontroluje rozwój tożsamości
M Lewartowska-Zychowicz
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja 2, 33-48, 2013
12013
Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy
AK M.Szczepska-Pustkowska, M.Lewartowska-Zychowicz
12010
Pedagogika wobec Wielkiej Narracji Konsumpcji
M Lewartowska-Zychowicz
Kwartalnik Pedagogiczny 4, 155-166, 2005
12005
PEDAGOGIKA WOBEC WIELKIEJ NARRACJI KONSUMPCJI
M Lewartowska-Zychowicz
Kwartalnik Pedagogiczny 202 (4), 155-166, 2005
12005
Wymiana barterowa jako strategia ubogich–między odwzajemnieniem a samowystarczalnością
M Lewartowska-Zychowicz, L Strumska-Cylwik
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 20 (1), 225-236, 2019
2019
Pokój dziecięcy–czyli o pewnej możliwości interpretacyjnej
M Lewartowska-Zychowicz
Problemy Wczesnej Edukacji 44 (1), 47-55, 2019
2019
Równość w edukacji-o teoretycznych legitymizacjach nierówności i praktycznej konieczności polityk równościowych
M Lewartowska-Zychowicz
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 22 (1 (85)), 2019
2019
O dziecięcej tożsamości (tragicznie) zerwanej–gdy przemoc symboliczna może życie ocalić
M Szczepska-Pustkowska, M Lewartowska-Zychowicz, L Strumska-Cylwik
Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4), 20-29, 2018
2018
O poczuciu sensu w procesie uczenia się. Casus perspektyw społecznej readaptacji wychowanków Zakładu Poprawczego
M Lewartowska-Zychowicz
Niepełnosprawność 2018 (32 (2018)), 115-126, 2018
2018
Recenzja monografii pt.„Społeczeństwo–Kultura-Wychowanie” pod redakcją Jana Papieża
M Lewartowska-Zychowicz, A Męczkowska-Christiansen
Ars Educandi, 143-148, 2018
2018
Relacja pacjent–personel medyczny w interpretacjach użytkowników forum internetowego Moja Cukrzyca
H Nowakowska, M Lewartowska-Zychowicz
Pomeranian Journal of Life Sciences 64 (3), 2018
2018
Recenzja monografii Społeczeństwo, kultura, wychowanie: publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej pod redakcją Jana Papieża
A Męczkowska-Christiansen, M Lewartowska-Zychowicz
Ars Educandi 15, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20