Przemysław Nosal
Title
Cited by
Cited by
Year
Technologia i sport
P Nosal
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014
172014
Społeczne ujęcie sportu.(Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs
P Nosal
Przegląd Socjologii Jakościowej 11 (2), 16-38, 2015
152015
Socjologia sportu
H Jakubowska, P Nosal
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
92017
A squad with no left wingers: The roots and structure of right-wing and nationalist attitudes among Polish football fans
W Woźniak, R Kossakowski, P Nosal
Problems of Post-Communism 67 (6), 511-524, 2020
72020
Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej
R Necel, P Nosal
Analiza wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań, 7, 2015
52015
Politics, ideology and football fandom: The transformation of modern Poland
R Kossakowski, P Nosal, W Woźniak
Routledge, 2020
42020
Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie
P Nosal
Homo Ludens 1, 137-149, 2010
42010
Samorząd województwa a lokalne podmioty polityki społecznej. Wzajemne relacje i ich uwarunkowania
R Necel, P Nosal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 131-149, 2016
32016
Kierunki rozwoju polskiej socjologii sportu
P Nosal, H Jakubowska
22017
KLASTRY EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE. SPECYFIKA ZJAWISKA ORAZ KIERUNKI ROZWOJU
P Nosal
Polityka Społeczna 44 (1 (514)), 2017
22017
Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia
A Kotlarska-Michalska, P Nosal
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016
22016
Sport catalogue of the Others.‘The Otherness’ as a perspective in social sport studies
P Nosal
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 16 (4), 15-30, 2015
22015
Symboliczno-relacyjny wymiar wykluczenia przez ubóstwo
P Nosal
Studia Socialia Cracoviensia 6 (2 (11)), 25-44, 2014
22014
Technologia i życie społeczne. Analiza relacji na przykładzie współczesnego świata sportu
P Nosal
22012
Niebyt, marginalizacja, amorficzność. Trudne przypadki polskiej socjologii sportu
P Nosal
2*
Późny kapitalizm i hazard
P Nosal
Przegląd Socjologiczny 68 (2), 9-31, 2019
12019
Trzy pytania o polską socjologię sportu
P Nosal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 9-25, 2018
12018
Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto) biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych
P Nosal
Autobiografia. Literatura. Kultura. Media. 9 (2), 73-82, 2017
12017
Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie. Potrzeby wsparcia oraz możliwości pomocy w perspektywie założeń ekonomii społecznej.
R Necel, P Nosal
Teologia i moralność 9 (1 (15)), 77-91, 2014
12014
Prężenie cybermuskułów i ich oklaskiwanie Technologii gra ze sportem
P Nosal
Społeczne zmagania ze sportem, 153, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20