Leyla Şenol
TytułCytowane przezRok
Usability evaluation of a moodle based learning management system
L Senol, H Gecili, PO Durdu
EdMedia+ Innovate Learning, 850-858, 2014
7*2014
İşletme: kavramlar, ilkeler, işlevler
VN Tekin, L Şenol
Seçkin Yayıncılık, 2011
42011
İşletmecilikte Yeni Yaklaşımlar Dizini
B Üzüm, L Senol
Umuttepe Yayınları, 2019
2019
Birey-Örgüt Etkileşimi
L Senol, B Üzüm
Umuttepe Yayınları, 2019
2019
The effect of demographic variables on the university’s proactive personality and uncertainty avoidance
O ŞENELDİR, Ü Burcu, L ŞENOL
Journal of Economic and Social Thought 5 (4), 340-351, 2018
2018
Scientific research and publication ethics: Kocaeli University sample
L ŞENOL
Journal of Social and Administrative Sciences 5 (4), 309-320, 2018
2018
Yapısal eşitlik modelinin imalat işletmelerinde enerji verimliliğinin incelenmesi amacıyla kullanılması
L Şenol
Kocaeli Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 2016
2016
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G Akman, VN Tekin, L Şenol
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (29), 245, 2016
2016
Research on determination of the factors which cause high school students to start smoking
S Celikkol, VN Tekin, L Şenol, HS Selek
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2012
2012
Çocuklara Yönelik Reklamlarda Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
Leyla
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
1998
Usability Evaluation of a Moodle based Learning Management System
L Şenol, PO Durdu
XYZ KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Burcu ÜZÜM1
L ŞENOL
Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri
L ŞENOL, B ÜZÜM
Pazarlama İletişim Aracı Olarak Yeni Medyada Dijital Etkileyiciler: Vloggerların Karakteristik Özellikleri Ve Bilgi Birikimi Tiplerinin Vlogger İtibarına Etkisi Üzerine Bir …
DZ Bayazıt, B Durmuş, F Yıldırım, Y Değirmenci, B Eskici, EE Cicerali, ...
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 1-1, 0
AB Kişilik Tiplerinin Presenteizme Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
B Üzüm, L Şenol
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 1-1, 0
İmalat İşletmelerinde Enerji Verimliliğinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
L Şenol, G Akman
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 205-215, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16