Leyla Şenol
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Usability evaluation of a moodle based learning management system
L Senol, H Gecili, PO Durdu
EdMedia+ Innovate Learning, 850-858, 2014
9*2014
İşletme: kavramlar, ilkeler, işlevler
VN Tekin, L Şenol
Seçkin Yayıncılık, 2011
42011
Çocuklara yönelik reklamlarda reklam etkinliğinin ölçülmesi
L Şenol
Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, 1998
31998
Tip a ve tip b kişilik tipi ile devamsızlık ilişkisi: bir araştırma
B Üzüm, L Şenol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2020
2020
Psikolojik Dayanıklılık ve Üretim Karşıtı İş Dav-ranışları İlişkisi: Hastane Çalışanları Örneği
B ÜZÜM, L ŞENOL
Sosyal Bilimler Dergisi, 455, 2020
2020
İşletmecilikte Yeni Yaklaşımlar Dizini
B Üzüm, L Senol
Umuttepe Yayınları, 2019
2019
Birey-Örgüt Etkileşimi
L Senol, B Üzüm
Umuttepe Yayınları, 2019
2019
The effect of demographic variables on the university’s proactive personality and uncertainty avoidance
O ŞENELDİR, L ŞENOL
Journal of Economic and Social Thought 5 (4), 340-351, 2018
2018
Scientific research and publication ethics: Kocaeli University sample
L ŞENOL
Journal of Social and Administrative Sciences 5 (4), 309-320, 2018
2018
Yapısal eşitlik modelinin imalat işletmelerinde enerji verimliliğinin incelenmesi amacıyla kullanılması
L Şenol
Kocaeli Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 2016
2016
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G Akman, VN Tekin, L Şenol
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (29), 245, 2016
2016
Research on determination of the factors which cause high school students to start smoking
S Celikkol, VN Tekin, L Senol, HS Selek
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL …, 2012
2012
Çocuklara Yönelik Reklamlarda Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
Leyla
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
1998
TİP A VE TİP B KİŞİLİK TİPİ İLE DEVAMSIZLIK İLİŞKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
B ÜZÜM, L ŞENOL
TİP A VE TİP B KİŞİLİK TİPİ İLE DEVAMSIZLIK İLİŞKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
L ŞENOL
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (37), 257-267, 0
Türk Dünyası’nda Sosyal Sermaye, Kültürel Sermaye, Sosyal Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma: Türkiye-Azerbaycan Üniversite Öğrencileri Örneği
B Üzüm, L Şenol, R Dadashova
YABANCILAŞMA VE ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
B ÜZÜM, L ŞENOL
YABANCILAŞMA VE ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
L ŞENOL
Beykoz Akademi Dergisi 7 (2), 65-80, 0
XYZ KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Burcu ÜZÜM1
L ŞENOL
Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri
L ŞENOL, B ÜZÜM
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20