Obserwuj
Agnieszka Turoń-Kowalska
Agnieszka Turoń-Kowalska
Doktor Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Historia pewnego złudzenia. „Heglowskie ukąszenie” Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
32018
Konserwatyzm jako odpowiedź na myśl nowożytną
A Turoń-Kowalska
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 29, 160-179, 2017
32017
Kryzys kultury europejskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
12014
Religious social advertising against secularisation of society. The Polish example.
A Turoń-Kowalska
Journal for the Study of Religions and Ideologies, 3-22, 2021
2021
Between sacrum and profanum. The problem of myth in the works of Mircea Eliade and Leszek Kołakowski
A Turoń-Kowalska
Journal for the Study of Religions and Ideologies, 36-52, 2021
2021
Kilka słów o niepewności demokracji Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
2020
Karl Marx’s ‘absolute being of man’in the thought of Leszek Kołakowski
A Turoń-Kowalska
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2018
2018
„Byt absolutny człowieka” Karola Marksa w myśli Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
2018
Między ugodą a działaniem. Polska myśl konserwatywna wobec prób odzyskania niepodległości w XIX wieku
A Turoń-Kowalska
Pamięć i Sprawiedliwość, 81-99, 2018
2018
Sprawiedliwość w doktrynie liberalnej i jej krytyka
T Słupik, A Turoń-Kowalska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
2017
„Człowiek” w postnowożytnym świecie. Koncepcja humanizmu w myśli Tomasza Manna
A Turoń-Kowalska
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 69-97, 2017
2017
Intelektualista wobec świata polityki w ładzie jałtańskim: wokół" heglowskiego ukąszenia" Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
2016
Sic et non... czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego
A Turoń-Kowalska
Folia Philosophica 33, 2015
2015
Sceptyczna postawa Leszka Kołakowskiego wobec filozofii chrześcijańskiej
A Turoń-Kowalska
Folia Philosophica, 337-366, 2014
2014
Człowiek w refleksji społecznej Tomasza Manna
A Turoń-Kowalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009
2009
Filozoficzne interpretacje polityki
A Czajowski, W Kaute, R Kochnowski, A TuroŃ-Kowalska, J Golinowski
Granice wyobraźni, 731, 0
Kilka słów o dwóch pojęciach wolności
A Turoń-Kowalska
Idea wolności, 9, 0
IDEA» DYSKURSU «W DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ. OD TEORETYCZNYCH ROZWAŻAŃ DO PRAKTYCZNYCH DZIAŁAŃ
A Turoń-Kowalska
OBLICZA DEMOKRACJI LOKALNEJ. WYZWANIA DLA ROZWOJU MIAST, 153, 0
„Rozmowa” jako remedium na ponowoczesność
A Turoń-Kowalska
DEMOKRACJA DELIBERATYWNA: UTOPIA CZY RATUNEK DLA DEMOKRATYCZNYCH WARTOŚCI?, 11, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19