Michał Rudowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Konsolidacja i wirtualizacja zasobów IT w warunkach spółek Grupy PKP
M Rudowski
Konferencja Naukowo-Techniczna "PKP w Unii - blaski i cienie" 1 (1), 75-78, 2007
52007
Information systems in management of polish railway companies of PKP group in aspects of technology and economy
M Rudowski
Information Systems in Management 4 (3), 193 - 204, 2015
32015
Management information systems in Polish railway transport in the context of the technological and the organizational changes
M Rudowski
Information Systems in Management 3 (1), 53--63, 2014
32014
Rozwój infrastruktury informatycznej PKP Informatyka - nowe możliwości świadczenia usług
M Rudowski
Rynek Kolejowy 5 (1), 42-43, 2007
32007
Sieciowe systemy informatyczne w Polskim transporcie kolejowym w okresie przemian ustrojowych i technologicznych
M Rudowski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 104, 89 - 102, 2014
22014
Intermodalny transport kapsuł Hyperloop – koncepcja, wymagania, korzyści
M Rudowski
Problemy Kolejnictwa 62 (178), 55-62, 2018
2018
CLOUD COMPUTING W TRANSPORCIE SZYNOWYM. CHMURA – ALE JAKA?
M Rudowski
Prace Instytutu Kolejnictwa 156, 2017
2017
II Konferencja naukowo-techniczna „IT w transporcie szynowym”
M Rudowski
Prace Instytutu Kolejnictwa 156, 47-48, 2017
2017
IT MAIN TRENDS AND CHALLENGES IN THE CORE BUSINESS AREA OF POLISH RAILWAY COMPANIES
M Rudowski
Information Systems in Management 6 (3), 223-233, 2017
2017
Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa
M Rudowski
Problemy Kolejnictwa 60 (173), 47-54, 2016
2016
Aktualne wyzwania IT w kolejnictwie a współczesne trendy IT
M RUDOWSKI
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Najnowsze technologie w transporcie …, 2016
2016
On distance in spaces with regular n-directional metrics
MH Rudowski
Mathematica Applicanda 18 (32), 103-116, 2016
2016
Główne trendy rozwoju IT, a wyzwania z zakresu zarzadzania działalnością podstawową polskich przedsiębiorstw kolejowych
M Rudowski
The Institute of Computer Science, 2016
2016
WABSI - system wsparcia audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w procesie zarządzania środowiskiem informatycznym organizacji.
M RUDOWSKI, K TARNOWSKA
Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej, raport naukowo-badawczy, 1-18, 2016
2016
Wdrożenie systemu klasy ERP w Instytucie Kolejnictwa.
M Rudowski
Prace Instytutu Kolejnictwa 149, 52–53., 2016
2016
Decision support system for information systems security audit (WABSI) as a component of it infrastructure management
M Rudowski, K Tarnowska
Information Systems in Management 5 (3), 389-400, 2016
2016
System wspomagania audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych WABSI jako element zarządzania środwiskiem IT
M Rudowski
The Institute of Computer Science, 2015
2015
Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa
M Rudowski
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze Technologie w Transporcie …, 2015
2015
Nowe rozwiązania technologiczne w systemach informatycznych wybranych przedsiębiorstw kolejowych w Polsce i możliwości zmniejszenia ich całkowitych kosztów eksploatacji
M Rudowski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 106, 71 - 86, 2015
2015
Systemy informatyczne w zarządzaniu działalnością spółek grupy PKP w aspekcie technicznym i ekonomicznym
M Rudowski
The Institute of Computer Science, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20