Marek Kapela
Marek Kapela
Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych
M Kapela, J Sieczkowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
42003
O remoncie dachu zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Mateusza w Lutocinie
M Kapela, P Kapela
Inzynieria i Budownictwo, 173-175, 2017
2017
Remonty zabytkowych konstrukcji dachów drewnianych
M Kapela
Insitute of Civil Engineering, 2016
2016
Rewitalizacja zabytkowych obiektów o konstrukcji drewnianej
M Kapela
Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2, 233-264, 2015
2015
Problemy konstrukcyjne wykonywania budynków „plombowych”. Rozbiórki i wyburzenia budynków w zabudowie pierzejowej
M Kapela
2014
Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych o konstrukcji drewnianej na Mazowszu
T Kulas, M Kapela
Materiały Budowlane, 2013
2013
Remonty zabytkowych konstrukcji dachowych
M Kapela
Materiały Budowlane, 46-47, 2004
2004
O potrzebie standaryzacji betonowych podłóg przemysłowych w Polsce
M Kapela, T Kulas
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje …, 1999
1999
Projektowanie konstrukcji budowlanych
J Sieczkowski, M Kapela
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996
1996
Współpraca trzonu i ram w przenoszeniu obciążeń poziomych w żelbetowych budynkach wielokondygnacyjnych
M Kapela, J Sieczkowski
1985
Skręcanie żelbetowych budynków trzonowo-powłkowych
M Kapela, M Łukijaniuk, J Sieczkowski
1981
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11