Malgorzata Lisowska - Magdziarz
Malgorzata Lisowska - Magdziarz
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik terminologii medialnej
R Bartoszcze, Z Bauer, E Chudziński, M DuVall, S Dziki, B Fischer, ...
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006
2282006
Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów
M Lisowska-Magdziarz
Wydawnictwo UJ, 2006
2032006
Media powszednie: środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku
M Lisowska-Magdziarz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
135*2008
Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów: wersja 1.1
M Lisowska-Magdziarz
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2004
1322004
Pasażer z tylnego siedzenia: media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym
M Lisowska-Magdziarz
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf-Wiesław Łoś, 2010
282010
Bunt na sprzedaż: przemysł muzyczny-reklama-semiotyka
M Lisowska-Magdziarz
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
272000
Wiedza o reklamie
K Janiszewska, R Korsak, B Kwarciak, P Lewiński, M Lisowska-Magdziarz, ...
Od pomysłu do efektu. Warszawa–Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009
26*2009
Dyskurs–semiotyka–wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji).„
M Lisowska-Magdziarz
Global Media Journal” Polish Edition, 2006
242006
Metodologia badań nad mediami-nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania
M Lisowska-Magdziarz
Studia Medioznawcze 53 (2), 27-41, 2013
212013
Fandom dla początkujących. Część I–Społeczność i wiedza
M Lisowska-Magdziarz
142017
Feniksy, łabędzie, motyle
M Lisowska-Magdziarz
Media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
14*2012
Dialog obywatelski w Krakowie: w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów
E Bogacz-Wojtanowska, A Hess, M Lisowska-Magdziarz, M Lendzion, ...
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, Referat Miejskiego …, 2015
92015
Pytanie o genologię mediów w kulturze partycypacji: próba rekonesansu metodologicznego
M Lisowska-Magdziarz
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015
82015
Barbie wyrusza do pokonsumpcji (i nie ma przy sobie gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci
M Lisowska-Magdziarz
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, 59-82, 2006
72006
Władza24. Dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej
M Lisowska-Magdziarz
Kwartalnik Naukowy OAP UW" e-Politikon", 41-65, 2014
62014
Od redaktora: Seriale-nowa jakość, czy stare w nowej odsłonie?
M Lisowska-Magdziarz
Zeszyty Prasoznawcze 225 (1), 1-15, 2016
52016
Czy istnieje konsument europejski?,„
M Lisowska-Magdziarz
Is there a European consumer, 2007
52007
Reprezentacje biedy i wykluczenia społecznego w tabloidach i mediach głównego nurtu
M Lisowska-Magdziarz
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 33-54, 2013
42013
Wartości w polskiej reklamie telewizyjnej lat dziewięćdziesiątych
M Lisowska-Magdziarz
Zeszyty prasoznawcze 44 (3-4 (167-168)), 2001
42001
Fandom dla początkujących. Część 2 Tożsamość i twórczość
M Lisowska - Magdziarz
3*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20