Obserwuj
Anna Fiń
Anna Fiń
Department of Sociology of Culture, Institute of Philosophy and Sociology, Padagogical University of
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
P IZ
352013
Współczesna polska emigracja w Stanach Zjednoczonych: skala, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdów
A Fiń
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 40 (2 (152)), 105-130, 2014
152014
‚Odtworzone sąsiedztwo’. Polscy i ukraińscy imigranci w nowojorskiejEast Village
A Fiń
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2013
92013
Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (komunikat z badań)
A Fiń, W Nowak
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 41 (2 (156)), 2015
82015
Between Neighbors–Between Immigrants Poles and Ukrainians in the United States During the Time of the Cold War: A Few Reflections
A Fiń
Ad Americam. Journal of American Studies, 35-50, 2017
42017
Views and Attitudes of the Polish Community and Poles Living Abroad on the Policy Towards Polish Expatriate Communities
A Fiń, A Legut, W Nowak, M Nowosielski, K Schöll-Mazurek
Institute for Western Affairs Bulletin 148, 2013
42013
" Dramat i życie", podsumowanie raportu z badania krakowskiego pola literackiego
M Dzięglewski, A Fiń, M Miszczuk-Wereszczyńska
Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2018
32018
Aksjomat ciagłosci w rozprawie Bernarda Bolzana Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, daß zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens …
M Fila
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Didacticam …, 2017
32017
Społeczno-ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego: diagnoza wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez branżę kreatywną na przykładzie OFF Piotrkowskiej w Łodzi: raport z badań
A Fiń, K Jagodzińska, J Sanetra-Szeliga
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016
32016
IN THE SPACE OF „DISPLACED BORDERLAND”. A FEW REFLECTIONS ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN POLISH AND UKRAINIAN IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES
A Fiń
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 40 (1 (151)), 143-160, 2014
32014
Attitudes of Polish Immigrants in the United States Towards Diaspora Organizations: A Comparative View
A Fiń, W Nowak, M Nowosielski
The Polish Review 64 (3), 69-93, 2019
22019
The Newest Polish New Yorkers: A Social and Demographic Profile
A Fiń
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2015
22015
Ukraińska imigracja w Stanach Zjednoczonych. Charakterystyka ogólna
A Fiń
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 4 (39), 35-56, 2013
22013
An Ethnic Relations between Immigrant-Based Groups in the Light of Florian Znaniecki’s Theory (Ethnic Relations as a Type of Social Relations: Case Study on Polish-Ukrainian …
A Fiń
Italian Sociological Review 10 (2S), 513-530, 2020
12020
Social Involvement of Polish Immigrants in the US: A Research Note
A Fiń, W Nowak, M Nowosielski
Polish American Studies 76 (2), 25-46, 2019
12019
Przemysły kreatywne i potencjał dziedzictwa: przypadek off Piotrkowskiej w Łodzi
A Fiń, K Jagodzińska, J Sanetra-Szeliga
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017
12017
Migration Photography as a Source in Research of Migration Groups and Its Role in Research of Polish Americans
A Fiń
136th Annual Meeting (January 5-8, 2023), 2023
2023
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny
W Klaus, K Strąk, M Szulecka, A Fiń, A Kostrzewa, K Slany, M Ślusarczyk, ...
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 47 (1 (179)-4 (182)), 2021
2021
Immigrant Life in an Artistic District. Polish and Ukrainian Immigrant Community and the New York Bohemia of East Village
A Fiń
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 46 (3 (177)), 2020
2020
Współczesne migracje zamorskie: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami: wprowadzenie
A Fiń, A Małek
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 10 (1), 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20