Follow
Maciej Maryl
Maciej Maryl
Instytut Badań Literackich PAN (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)
Verified email at ibl.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Blog to... blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta. pl.
A Gumkowska, M Maryl, P Toczyski
46*2009
Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych
M Maryl
Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Wydawnictwo …, 2015
27*2015
Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy
M Maryl
Zagadnienia Rodzajów Literackich 56 (2), 87-110, 2013
21*2013
The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities
M Maryl, M Błaszczyńska, A Szulińska, P Rams
F1000Research 9, 2020
182020
Czytanie sztuki?
M Bal, M Maryl
Teksty Drugie, 39-58, 2012
182012
Antropologia odbioru literatury–zagadnienia metodologiczne
M Maryl
Teksty Drugie, 228-251, 2009
162009
Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii iw praktyce
M Maryl
Teksty Drugie, 312-326, 2013
142013
Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich
M Maryl
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce …, 2010
142010
Final report on understandings of interdisciplinary and transdisciplinary research and factors of success or failure
B Vienni Baptista, M Maryl, P Wciślik, I Fletcher, A Buchner, C Pohl
Shaping Interdisciplinary Practices in Europe, 2020
122020
F5: odświeżanie filologii
M Maryl
Teksty Drugie 146 (2), 9-20, 2014
122014
Literatura w teorii
J Culler, M Maryl
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013
122013
Literary exploration machine a web-based application for textual scholars
M Maryl, M Piasecki, T Walkowiak
CLARIN Annual Conference 2017, 2018
112018
European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities–Highlights Report
C Dallas, N Chatzidiakou, A Benardou, M Bender, A Berra, C Clivaz, ...
DARIAH-EU. DOI: https://doi. org/10.5281/zenodo, 2016
112016
Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów
M Maryl, K Niewiadomski
Przegląd Humanistyczny 4, 83-90, 2013
112013
Kim jest pisarz (w internecie)?
M Maryl
Teksty Drugie, 77-100, 2012
112012
Addressing the needs of Ukrainian scholars at risk
M Maryl, OV Ivashchenko, M Reinfelds, S Reinsone, ME Rose
Nature Human Behaviour 6 (6), 746-747, 2022
102022
Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych
M Maryl, K Niewiadomski, M Kidawa
Zagadnienia Rodzajów Literackich 59, 51-73, 2016
102016
Kim są polscy humaniści cyfrowi?
M Maryl
Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 286-300, 2017
92017
The anthropology of literary reading–methodological issues
M Maryl
Teksty Drugie, 181-201, 2012
92012
O społecznej naturze czytania [przeł. Maciej Maryl]
E Long
Teksty Drugie, 136-166, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20