Follow
Jacek Borzyszkowski
Jacek Borzyszkowski
doktor habilitowany, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Verified email at wsb.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce
J Borzyszkowski
CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012
522012
Polityka turystyczna państwa
J Borzyszkowski
Wydawnictwo Uczelniane PK, 2005
472005
Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian
J Borzyszkowski
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015
262015
Spatial diversity of tourist function development: the municipalities of Poland’s West Pomerania province
J Borzyszkowski, M Marczak, P Zarębski
Acta geographica Slovenica 56 (2), 267–276-267–276, 2016
252016
Human resources management as a factor determining the organizational effectiveness of DMOs: a case study of RTOs in Poland
W Fedyk, M Sołtysik, P Oleśniewicz, J Borzyszkowski, J Weinland
International Journal of Contemporary Hospitality Management 33 (3), 828-850, 2021
232021
Destination management organizations (DMOs) and crisis management
J Borzyszkowski
Journal of Tourism and Services 7, 6-17, 2013
232013
Zjawisko sezonowości w turystyce–istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania
J Borzyszkowski
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 45, 167-176, 2014
222014
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce–wstępna ocena
J Borzyszkowski
Turystyka Kulturowa 9, 55-68, 2012
212012
Destination Management Organisations (DMO) – nowoczesne struktury organizacyjne w turystyce
J Borzyszkowski
Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i …, 2011
202011
Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki
J Borzyszkowski
Turystyka kulturowa 1, 19-31, 2011
202011
Tourist activity of LGBT in European post-communist states: The case of Poland
AP Lubowiecki-Vikuk, J Borzyszkowski
Economics & Sociology 9 (1), 192, 2016
182016
Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji
T Toman, J Borzyszkowski
Turystyka kulturowa 3, 16-28, 2012
172012
Wpływ eventu na rynek turystyczny–przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton
J Borzyszkowski
Turystyka Kulturowa 6, 4-16, 2011
172011
Legal forms of modern destination management organization and their influence on the range tasks and responsibilities
J Borzyszkowski
UTMS Journal of Economics 4 (3), 367-376, 2013
162013
Dyskusja nad pojęciem destynacja
J Borzyszkowski
Ekonomiczne Problemy Turystyki 4, 19-30, 2012
152012
Region (obszar) jako produkt turystyczny
J Borzyszkowski, M Marczak
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej …, 2009
15*2009
How did the COVID-19 pandemic affect functional relationships in activities between members in a tourism organization? A case study of regional tourism organizations in Poland
W Fedyk, M Sołtysik, J Bagińska, M Ziemba, M Kołodziej, J Borzyszkowski
Sustainability 14 (19), 12671, 2022
122022
Zjawisko seksturystyki wśród kobiet
J Borzyszkowski
Turystyka Kulturowa 2, 28-40, 2012
122012
Dyskusja nad miernikami funkcji turystycznej miejscowości
JB A. Szwichtenberg
Problemy Turystyki, 2000
122000
Changes in DMO’s Orientation and Tools to Support Organizations in the Era of the COVID-19 Pandemic
W Fedyk, M Sołtysik, J Bagińska, M Ziemba, M Kołodziej, J Borzyszkowski
Sustainability 14 (18), 11611, 2022
112022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20