Krzysztof Szczucki
Krzysztof Szczucki
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego
K Szczucki
Wydawnictwo Sejmowe, 2015
212015
Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz
K Szczucki
172018
Ethical legitimacy of criminal law
K Szczucki
International Journal of Law, Crime and Justice 53, 67-76, 2018
82018
Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia
K Szczucki
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1, 31-58, 2011
82011
Klauzula sumienia – uwagi de lege lata i de lege ferenda
K Szczucki
Studia Iuridica 50, 2009
82009
Ustawa o Sądzie Najwyższym
K Szczucki
Komentarz. Warszawa: Wolter Kuwer Polska, 2018
72018
Prawo karne-część ogólna
M Królikowski, K Szczucki
Orzecznictwo, Wyd. CH Beck, Warszawa, 2011
62011
W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji
K Szczucki
Forum Prawnicze, 46-64, 2011
52011
Stałość a zmienność szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej
F Longchamps de Bérier
Forum Prawnicze, 2018
42018
Wykładnia prokonstytucyjna w praktyce. Przykład stalkingu
K Szczucki
Forum Prawnicze, 18-28, 2013
42013
Prawo dziecka poczętego metodą in vitro do poznania własnej tożsamości genetycznej
K Szczucki
Współczesne wyzwania bioetyczne, 184-198, 2010
4*2010
Rola orzecznictwa w systemie prawa
A Bodnar, T Giaro, P Bogdanowicz, P Borecki, M Gersdorf, R Grzeszczak, ...
Wolters Kluwer, 2016
32016
Współczesne wyzwania bioetyczne
L Bosek, M Królikowski, K Szczucki
Wydawnictwo CH Beck, 2010
32010
Proconstitutional Interpretation of Criminal Law
K Szczucki
Lexington Books, 2016
22016
Węzłowe problemy prawa wykroczeń–czy potrzebna jest reforma?
M Kolendowska-Matejczuk, V Vachev
Warsaw, 2016
22016
Państwo świeckie, neutralne, czy bezstronne
M Królikowski, K Szczucki
Więź 11, 21-33, 2010
22010
O wolność słowa i religii: praktyka i teoria
F Longchamps De Berier, K Szczucki
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016
12016
Forum Prawnicze
F Longchamps De Berier, K Szczucki, L Bosek, M Królikowski, ...
Forum Prawnicze, 2012
12012
Konstrukcja zgody dysponenta dobrem i jej znaczenie dla prawa karnego w świetle anglosaskiej kultury prawnej
K Szczucki
Ius Novum 1, 127-158, 2012
12012
Informacja o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi v. Republika Włoska oraz jego ewentualnego wpływu na stan prawny w Polsce
J Lipski, K Szczucki
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2, 179-191, 2010
1*2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20