Obserwuj
Jacek Forysiak
Jacek Forysiak
Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z interia.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty
J Forysiak
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005
1102005
Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland
M Lamentowicz, Z Balwierz, J Forysiak, M Płóciennik, P Kittel, M Kloss, ...
Palaeolimnological Proxies as Tools of Environmental Reconstruction in Fresh …, 2009
742009
Drought as a stress driver of ecological changes in peatland-A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland
M Słowiński, K Marcisz, M Płóciennik, M Obremska, D Pawłowski, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 461, 272-291, 2016
562016
Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego
J Forysiak
Acta Geographica Lodziensia, 1-163, 2012
562012
A Warta River system during the Younger Dryas in the Kolo Basin (Middle Poland)
K Turkowska, J Forysiak, J Petera, G Miotk-Szpiganowicz
Quaestiones Geographicae 23, 2004
472004
Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina
K Turkowska, J Forysiak, J Petera, G Miotk-Szpiganowicz
Acta Geographica Lodziensia 78, 98-134, 2000
402000
Torfowisko Zabieniec
J Twardy, S Zurek, J Forysiak
Warunki naturalne, rozwó ji zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach …, 2010
392010
A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood‐plain: a multi‐proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland
D Pawłowski, G Kowalewski, K Milecka, M Płóciennik, M Woszczyk, ...
Boreas 44 (3), 543-562, 2015
372015
Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, central Poland
J Forysiak, G Miotk-Szpiganowicz, J Petera
Geological Quarterly 43 (1), 85-98, 1999
291999
Fen ecosystem responses to water‐level fluctuations during the early and middle Holocene in central Europe: a case study from Wilczków, Poland
M Płóciennik, A Kruk, J Forysiak, D Pawłowski, K Mianowicz, S Elias, ...
Boreas 44 (4), 721-740, 2015
282015
Late Vistulian and Holocene changes in the Ner river valley in light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada peatland
J Forysiak, M Obremska, D Pawłowski, P Kittel
Geologija 52 (1-4), 25-33, 2010
282010
Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej
J Twardy, J Forysiak, P Kittel
Acta Geographica Lodziensia 88, 85-117, 2004
222004
Budowa geologiczna i paleogeografia torfowiska Żabieniec i jego otoczenia
J Forysiak, J Twardy
Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis paleoekologicznych w …, 2010
212010
Eemian and Vistulian (Weichselian) development of the meltout depression on the watershed between the Mroga and Mrożyca Rivers (Central Poland) based on lithological and pollen …
A Majecka, Z Balwierz, J Forysiak, J Twardy
Quaternary International 467, 79-95, 2018
192018
Record of changes in the natural environment of the Late Weichselian and Holocene preserved in the sediments of peatlands of the Łódź region
J Forysiak
Acta Geographica Lodziensia 99, 1-164, 2012
192012
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby
J Twardy, J Forysiak
Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu …, 2011
192011
Lithological and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of glacial Lake Koźmin deposits, Central Poland
P Czubla, J Forysiak, J Petera-Zganiacz
Geologija 52 (1/4), 1-8, 2010
192010
Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000. Arkusz Dobra
J Czyż, J Forysiak, J Kamiński, H Klatkowa
PIG, Warszawa, 2008
192008
Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina
J Petera, J Forysiak
Acta Geographica Lodziensia 88, 27-40, 2004
192004
The last ice sheet extent in Central Poland
J Petera, J Forysiak
Geological Quarterly 47 (4), 574-578, 2003
182003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20