Anna Dąbrowska
Anna Dąbrowska
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre‐school children with autism and Down syndrome
A Dabrowska, E Pisula
Journal of Intellectual Disability Research 54 (3), 266-280, 2010
10752010
Eufemizmy współczesnego języka polskiego: Acta Universitatis Wratislaviensis
A Dąbrowska
Wyd. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 1993
1641993
Multifunctional peptides derived from an egg yolk protein hydrolysate: isolation and characterization
A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A Dąbrowska, M Szołtysik, K Babij, ...
Amino acids 47 (2), 369-380, 2015
1192015
Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja
A Dąbrowska, F Bylok, M Janoś-Kresło, D Kiełczewski, I Ozimek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
1062015
Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies
D Podgorski, K Majchrzycka, A Dąbrowska, G Gralewicz, M Okrasa
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 23 (1), 1-20, 2017
742017
Planowanie strategiczne
W Dziemianowicz, K Szmigiel-Rawska, P Nowicka, A Dąbrowska
Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju …, 2012
622012
Antioxidant and antidiabetic activities of peptides isolated from a hydrolysate of an egg-yolk protein by-product prepared with a proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita …
A Zambrowicz, E Eckert, M Pokora, Ł Bobak, A Dąbrowska, M Szołtysik, ...
RSC advances 5 (14), 10460-10467, 2015
502015
Assessment of an active liquid cooling garment intended for use in a hot environment
G Bartkowiak, A Dabrowska, A Marszalek
Applied ergonomics 58, 182-189, 2017
442017
Czas wolny: konsument, rynek, marketing
M Bombol, A Dąbrowska
KE Liber, 2003
422003
Egg-yolk protein by-product as a source of ACE-inhibitory peptides obtained with using unconventional proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita ficifolia)
E Eckert, A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A Dąbrowska, M Szołtysik, ...
Journal of Proteomics 110, 107-116, 2014
412014
Biological and functional properties of proteolytic enzyme‐modified egg protein by‐products
M Pokora, E Eckert, A Zambrowicz, Ł Bobak, M Szołtysik, A Dąbrowska, ...
Food science & nutrition 1 (2), 184-195, 2013
392013
Marnowanie żywności jako problem społeczny
A Dąbrowska, M Janoś-Kresło
Handel wewnętrzny, 14-26, 2013
392013
Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
A Dąbrowska, K Gutkowska, M Janoś-Kresło, I Ozimek
Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa, 116, 2010
362010
Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze
A Dąbrowska
Język a kultura 20, 173-196, 2008
362008
Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption
A Dąbrowska, K Gutkowska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (2), 39-49, 2015
322015
Antioxidant and antimicrobial activity of lecithin free egg yolk protein preparation hydrolysates obtained with digestive enzymes
A Zambrowicz, M Pokora, E Eckert, M Szołtysik, A Dąbrowska, ...
Functional Foods in Health and Disease 2 (12), 487-500, 2012
302012
Co warto wiedzieć
A Dąbrowska, U Dobesz, M Pasieka
Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na …, 2010
302010
Czas wolny
M Bombol, A Dąbrowska
Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa, 2003
302003
Dzieci Sieci–kompetencje komunikacyjne najmłodszych
P Siuda, G Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
282013
Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
A Dąbrowska, M Janoś-Kresło
272007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20