Anna D±browska
Anna D±browska
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Eufemizmy współczesnego języka polskiego: Acta Universitatis Wratislaviensis
A D±browska
Wyd. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 1993
1281993
Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja
A D±browska, F Bylok, M Jano¶-Kresło, D Kiełczewski, I Ozimek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
892015
Multifunctional peptides derived from an egg yolk protein hydrolysate: isolation and characterization
A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A D±browska, M Szołtysik, K Babij, ...
Amino acids 47 (2), 369-380, 2015
842015
Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej
W Dziemianowicz, K Szmigiel-Rawska, P Nowicka, A D±browska
Warszawa: MRR, 2012
67*2012
Czas wolny: konsument, rynek, marketing
M Bombol, A D±browska
KE Liber, 2003
592003
Analiza sytuacji w województwie na podstawie da-nych zastanych: analiza wyników badań stanu inno-wacyjno¶ci województwa z lat 2004-2008
W Dziemianowicz, K Szmigiel, J Charkiewicz, A D±browska
432009
Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies
D Podgorski, K Majchrzycka, A D±browska, G Gralewicz, M Okrasa
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 23 (1), 1-20, 2017
422017
Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
A D±browska, K Gutkowska, M Jano¶-Kresło, I Ozimek
Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa, 116, 2010
342010
Egg-yolk protein by-product as a source of ACE-inhibitory peptides obtained with using unconventional proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita ficifolia)
E Eckert, A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A D±browska, M Szołtysik, ...
Journal of proteomics 110, 107-116, 2014
322014
Antioxidant and antidiabetic activities of peptides isolated from a hydrolysate of an egg-yolk protein by-product prepared with a proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita …
A Zambrowicz, E Eckert, M Pokora, Ł Bobak, A D±browska, M Szołtysik, ...
RSC Advances 5 (14), 10460-10467, 2015
302015
Biological and functional properties of proteolytic enzyme‐modified egg protein by‐products
M Pokora, E Eckert, A Zambrowicz, Ł Bobak, M Szołtysik, A D±browska, ...
Food science & nutrition 1 (2), 184-195, 2013
302013
Zmiany obszarów podlegaj±cych tabu we współczesnej kulturze
A D±browska
Język a kultura 20, 173-196, 2008
282008
Konsumpcja w krajach Europy ¦rodkowo-Wschodniej
A D±browska, M Jano¶-Kresło
272007
Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption
A D±browska, K Gutkowska
Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica 14 (2), 40, 2015
252015
Dzieci Sieci–kompetencje komunikacyjne najmłodszych
P Siuda, G Stunża, AJ D±browska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
252013
Marnowanie żywno¶ci jako problem społeczny
A D±browska, M Jano¶-Kresło
Handel Wewnętrzny, 14-26, 2013
252013
Język polski
A D±browska
Wydawn. Dolno¶l±skie, 1998
251998
Co warto wiedzieć
A D±browska, U Dobesz, M Pasieka
Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, 2010
242010
Biologically active peptides derived from egg proteins
E Eckert, A Zambrowicz, M Pokora, A Polanowski, J Chrzanowska, ...
World's Poultry Science Journal 69 (2), 375-386, 2013
222013
Interaction of M1 and M2 isozymes pyruvate kinase from human tissues with phosholipids
A D±browska, J Pietkiewicz, K D±browska, E Czapińska, R Danielewicz
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure and Molecular …, 1998
221998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20