Anna D±browska
Anna D±browska
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre‐school children with autism and Down syndrome
A Dabrowska, E Pisula
Journal of Intellectual Disability Research 54 (3), 266-280, 2010
10502010
Eufemizmy współczesnego języka polskiego: Acta Universitatis Wratislaviensis
A D±browska
Wyd. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 1993
1621993
Multifunctional peptides derived from an egg yolk protein hydrolysate: isolation and characterization
A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A D±browska, M Szołtysik, K Babij, ...
Amino acids 47 (2), 369-380, 2015
1122015
Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja
A D±browska, F Bylok, M Jano¶-Kresło, D Kiełczewski, I Ozimek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
1042015
Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies
D Podgorski, K Majchrzycka, A D±browska, G Gralewicz, M Okrasa
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 23 (1), 1-20, 2017
722017
Planowanie strategiczne
W Dziemianowicz, K Szmigiel-Rawska, P Nowicka, A D±browska
Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju …, 2012
622012
Antioxidant and antidiabetic activities of peptides isolated from a hydrolysate of an egg-yolk protein by-product prepared with a proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita …
A Zambrowicz, E Eckert, M Pokora, Ł Bobak, A D±browska, M Szołtysik, ...
RSC advances 5 (14), 10460-10467, 2015
492015
Czas wolny: konsument, rynek, marketing
M Bombol, A D±browska
KE Liber, 2003
412003
Assessment of an active liquid cooling garment intended for use in a hot environment
G Bartkowiak, A Dabrowska, A Marszalek
Applied ergonomics 58, 182-189, 2017
402017
Egg-yolk protein by-product as a source of ACE-inhibitory peptides obtained with using unconventional proteinase from Asian pumpkin (Cucurbita ficifolia)
E Eckert, A Zambrowicz, M Pokora, B Setner, A D±browska, M Szołtysik, ...
Journal of Proteomics 110, 107-116, 2014
402014
Marnowanie żywno¶ci jako problem społeczny
A D±browska, M Jano¶-Kresło
Handel wewnętrzny, 14-26, 2013
392013
Biological and functional properties of proteolytic enzyme‐modified egg protein by‐products
M Pokora, E Eckert, A Zambrowicz, Ł Bobak, M Szołtysik, A D±browska, ...
Food science & nutrition 1 (2), 184-195, 2013
382013
Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
A D±browska, K Gutkowska, M Jano¶-Kresło, I Ozimek
Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa, 116, 2010
362010
Zmiany obszarów podlegaj±cych tabu we współczesnej kulturze
A D±browska
Język a kultura 20, 173-196, 2008
362008
Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption
A D±browska, K Gutkowska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (2), 39-49, 2015
312015
Czas wolny
M Bombol, A D±browska
Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa, 2003
302003
Dzieci Sieci–kompetencje komunikacyjne najmłodszych
P Siuda, G Stunża, AJ D±browska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
282013
Antioxidant and antimicrobial activity of lecithin free egg yolk protein preparation hydrolysates obtained with digestive enzymes
A Zambrowicz, M Pokora, E Eckert, M Szołtysik, A D±browska, ...
Functional Foods in Health and Disease 2 (12), 487-500, 2012
282012
Co warto wiedzieć
A D±browska, U Dobesz, M Pasieka
Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na …, 2010
272010
Konsumpcja w krajach Europy ¦rodkowo-Wschodniej
A D±browska, M Jano¶-Kresło
272007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20