Obserwuj
Lucyna Witek
Lucyna Witek
Rzeszow University of Technology, Faculty of Management, Departament of Marketing
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Green purchase behavior: The effectiveness of sociodemographic variables for explaining green purchases in emerging market
L Witek, W Kuźniar
Sustainability 13 (1), 209, 2020
1582020
Conditions, contemporary importance and prospects of higher education marketing on the example of Polish universities
H Hall, L Witek
Procedia Economics and Finance 39, 206-211, 2016
662016
Merchandising w małych i dużych firmach handlowych: teoria i praktyka: cenne wskazówki, trendy, wyniki badań
L Witek
Wydawnictwo CH Beck, 2007
572007
The role of the ecological awareness and the influence on food preferences in shaping pro-ecological behavior of young consumers
B Wierzbiński, T Surmacz, W Kuźniar, L Witek
Agriculture 11 (4), 345, 2021
542021
Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
L Witek
Handel wewnętrzny 354 (1), 281-290, 2015
292015
INFLUENCE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CONSUMERS ON ATTITUDES TOWARDS CAUSE RELATED MARKETING.
L Witek
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 (6), 2016
232016
Prosumption use in creation of cause related marketing programs through crowdsourcing
L Witek, H Hall
Procedia Economics and Finance 39, 212 – 218, 2016
212016
Attitude-behaviour gap among Polish consumers regarding green purchases
L Witek
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development 8 (1), 31-36, 2019
182019
Barriers to green products purchase–from polish consumer perspective
L Witek
Innovation management, entrepreneurship and sustainability (imes 2017), 1119 …, 2017
182017
Ceny produktów ekologicznych a zachowania konsumentów
L Witek
Handel Wewnętrzny, 406-414, 2018
162018
Zachowania nabywców wobec produktów ekologicznych: determinanty, model i implikacje dla marketingu
L Witek
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020
152020
Marketing międzynarodowy
L Witek, J Adamczyk
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2008
152008
Zjawisko greenwashingu a zachowania konsumentów
L Witek
Marketing i Zarządzanie, 123-134, 2013
132013
Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych
L Witek
Marketing i Zarządzanie, 209-217, 2014
122014
Marketing międzynarodowy
J Adamczyk, L Witek
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008
122008
Green purchase behavior: The effectiveness of sociodemographic variables for explaining green purchases in emerging market. Sustainability, 13 (1), 209
L Witek, W Kuźniar
112021
Green Marketing: The Environmentally-Friendly Attributes of Products and Decision to Purchase
L Witek
Folia Oeconomica Stetinensia 20 (2), 451-467, 2020
112020
Idea konsumpcji ekologicznej wśród kobiet
L Witek
Studia Ekonomiczne, 194-203, 2017
112017
Sustainable Consumption: Eco-labelling and its impact on consumer behavior-evidence from a study on Polish consumer
L Witek
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
112017
TRADITIONAL REGIONAL PRODUCTS AS PART OF UNIQUE SALES PROPOSITION IN FARM TOURISM IN POLAND
W Kuźniar, L Witek
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2016
112016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20