Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
к.б.н., с.н.с. відділу фітопапатогенних бактерій ІМВ НАН України
Zweryfikowany adres z imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин:[Монографія]
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс 1, 444, 2011
28*2011
Phytopathogenic bacteria in the system of modern agriculture
VP Patyka, LA Pasichnyk
Мікробіологічний журнал, 21, 2014
232014
Вплив наночастинок діоксиду церію на різні фізіологічні групи мікроорганізмів
ЛП Бабенко, ЛА Данкевич, НМ Жолобак, ВВ Круть, ОА Демченко, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
172014
Fitopatohenni bakterii
RI Hvozdiak, LA Pasichnyk, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Lytvynchuk, ...
Bakterialni khvoroby roslyn [Pathogenic bacteria. Bacterial diseases of …, 2011
152011
Фiтопатогеннi бактерiї. Бактерiальнi хвороби рослин: монографiя за ред. ВП Патики.
РI Гвоздяк, ЛА Пасiчник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
132011
Bacterial diseases of rape
OM Zakharova, MD Mel'nychuk, LA Dankevych, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 74 (6), 46-52, 2012
10*2012
The synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity
L Dankevych, N Leonova, I Dragovoz, V Patyka, A Kalinichenko, ...
Applied Ecology and Environmental Research 16 (2), 2018
82018
Phytopathogenic bacteria
RI Gvozdiak, LA Pasichnik, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Litvinchuk, ...
Bacterial diseases of plants. K.: LLC" NVP" Interservis, 2011
82011
Diagnostyka fitopatogennykh bacteriy
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevych
Metodychni rekomendatsii. Kyiv, 2014
72014
роль обробки насіння бобових культур біологічним препаратом ЕПАА у підвищенні імунітету та продуктивності рослин
СК Воцелко, СВ Лапа, ЛА Данкевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
72007
Вплив регуляторів росту на розвиток бактеріальних хвороб сої
МС Корнійчук, СВ Поліщук, ЛГ Жмурко, НВ Житкевич, ЛА Данькевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
62008
та ін. ЕПАА-універсальний носій та приліплювач до рослин препаратів різної природи-житомир: Вид-во «Державний агроекологічний ун-т»
СК Воцелко, РІ Гвоздяк, ОО Литвинчук
Збірник статей міжнародної наукової конференції “Фітопатогенні бактерії …, 2005
62005
Pathogenic and biochemical properties of the causative agent of bacterial brown spot lupine Pseudomonas lupini
LA Dankevich, RI Hvozdyak
Agroekologichnyy Zhurnal 1, 63-8, 2005
6*2005
Термінологічне упорядкування понять регіон” і регіональні особливості злочинності” у кримінологічних дослідженнях
АМ Бабенко
Держава та регіони. Серія: Право, 68-72, 2014
52014
Diagnosis of pathogenic bacteria
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevich, SN Moroz, LM Butsenko, ...
Guidelines. Ed. VP Patyka.-Kyiv, 2014
52014
Фенотипні та генотипні властивості збудника бурої бактеріальної плямистості люпину
ЛА Данкевич
Мікробіол. журн.–2006.–68, 20-27, 0
5*
Photobacterium phosphoreum–объект для изучения биологических эффектов наночастиц диоксида церия
ИА Грецкий, НМ Жолобак, АБ Щербаков, ВК Иванов, ЕН Громозова
Живые и биокосные системы.–2016.–15 (электронный ресурс–в печати), 2016
42016
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus–активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы
АЮ Грабова, ИВ Драговоз, ЛА Крючкова, ЛА Пасичник, ЛВ Авдеева
Мікробіологічний журнал, 47-54, 2015
42015
Characterization of cellular lipids Pseudomonas lupini on fatty acid composition. 9th Putin's School-Conference for Young Scientists" Biology-Science of XXI Century"(17-21 May …
LA Dankevich
Puschino, 2005
42005
Specialization Pseudomonas lupini at Lupin, peas, beans and soybeans
LA Dankevich
Nauk Visn Cherniv Univ.: Zb. Nauk, Prats 194, 47-52, 2004
42004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20