Obserwuj
Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
Данкевич Л.А., Данкевич Людмила, Dankevych L.A., Dankevich L.A., Людмила Данкевич
к.б.н., с.н.с. відділу фітопапатогенних бактерій ІМВ НАН України
Zweryfikowany adres z imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин:[Монографія]
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс 1, 444, 2011
30*2011
Phytopathogenic bacteria in the system of modern agriculture
VP Patyka, LA Pasichnyk
Мікробіологічний журнал, 21, 2014
282014
Вплив наночастинок діоксиду церію на різні фізіологічні групи мікроорганізмів
ЛП Бабенко, ЛА Данкевич, НМ Жолобак, ВВ Круть, ОА Демченко, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
162014
Fitopatohenni bakterii
RI Hvozdiak, LA Pasichnyk, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Lytvynchuk, ...
Bakterialni khvoroby roslyn.[Phytopathogenic bacteria. Bacterial diseases of …, 2011
152011
Фiтопатогеннi бактерiї. Бактерiальнi хвороби рослин: монографiя за ред. ВП Патики.
РI Гвоздяк, ЛА Пасiчник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
112011
Bacterial diseases of rape
OM Zakharova, MD Mel'nychuk, LA Dankevych, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 74 (6), 46-52, 2012
10*2012
The synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity
L Dankevych, N Leonova, I Dragovoz, V Patyka, A Kalinichenko, ...
Applied Ecology and Environmental Research 16 (2), 2018
92018
Phytopathogenic bacteria
RI Gvozdiak, LA Pasichnik, LM Yakovleva, SM Moroz, OO Litvinchuk, ...
Bacterial diseases of plants. K.: LLC" NVP" Interservis, 2011
92011
ЕППА–Універсальний носій та приліплювач до рослин препаратів різної природи
СК Воцелко, РІ Гвоздяк, ОО Литвинчук, ЛИ Токарчук, ЛГ Жмурко, ...
Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія. Зб. статей учасників …, 2005
92005
Diagnostyka fitopatogennykh bacteriy
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevych
Metodychni rekomendatsii. Kyiv, 2014
72014
Вплив регуляторів росту на розвиток бактеріальних хвороб сої
МС Корнійчук, СВ Поліщук, ЛГ Жмурко, НВ Житкевич, ЛА Данькевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
72008
роль обробки насіння бобових культур біологічним препаратом ЕПАА у підвищенні імунітету та продуктивності рослин
СК Воцелко, СВ Лапа, ЛА Данкевич
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
72007
Термінологічне упорядкування понять регіон” і регіональні особливості злочинності” у кримінологічних дослідженнях
АМ Бабенко
Держава та регіони. Серія: Право, 68-72, 2014
62014
Diagnosis of pathogenic bacteria
VP Patyka, LA Pasichnyk, LA Dankevich, SN Moroz, LM Butsenko, ...
Guidelines. Ed. VP Patyka.-Kyiv, 2014
52014
Pathogenic and biochemical properties of the causative agent of bacterial brown spot lupine Pseudomonas lupini
LA Dankevich, RI Hvozdyak
Agroekologichnyy Zhurnal 1, 63-8, 2005
5*2005
Фенотипні та генотипні властивості збудника бурої бактеріальної плямистості люпину
ЛА Данкевич
Мікробіол. журн.–2006.–68, 20-27, 0
5*
Photobacterium phosphoreum–объект для изучения биологических эффектов наночастиц диоксида церия
ИА Грецкий, НМ Жолобак, АБ Щербаков, ВК Иванов, ЕН Громозова
Живые и биокосные системы.–2016.–15 (электронный ресурс–в печати), 2016
42016
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus–активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы
АЮ Грабова, ИВ Драговоз, ЛА Крючкова, ЛА Пасичник, ЛВ Авдеева
Мікробіологічний журнал, 47-54, 2015
42015
Henotypic heterogynicity phytopathogenic bacteria belong to Erwinia genus-agent of apples bacterial deseases in Ukraine.
LA Dankevich, SK Votselko, TM Scherbina, VP Patyka
Mīkrobiologīchniĭ Zhurnal 78 (5), 30-41, 2016
32016
Occurrence of the pathogenic bacteria Pantoea agglomerans in soybean cultivationWystępowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi
W Patyka, T Gnatiuk, N Zhytkevych, A Kalinichenko, K Frączek
Progress in Plant Protection 55 (3), 280-285, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20