Marek Rocki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Statistical and mathematical aspects of ranking: Lessons from Poland
M Rocki
Higher education in Europe 30 (2), 173-181, 2005
47*2005
Kwantyfikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce
M Rocki, A Tabeau
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 135-154, 1995
101995
Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów
M Rocki
Handel Wewnętrzny 369 (4), 156-168, 2017
92017
Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków
M Rocki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1, 219 - 239, 2018
62018
Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce
M Rocki
Ekonomista 1, 89 - 102, 2018
5*2018
Ekonometria praktyczna
M Rocki
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2000
52000
Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego
M Dąbrowski, M Zając
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2013
42013
VIII Kongres Ekonomistów Polskich: Jakość kształcenia ekonomicznego
M Rocki
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
42009
Jak dzielić dotację?
M Rocki
Forum Akademickie, 1998
41998
Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?
M Rocki
Humanities and Social Sciences 23, 213 - 226, 2018
32018
Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego,„
M Rocki
e-mentor 17 (5), 2006
22006
O kierunkach studiów i standardach kształcenia. Głos w dyskusji nad propozycją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
M Rocki, S Macioł
e-mentor, 4-9, 2004
2*2004
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
M Rocki
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 60, 107-127, 1998
21998
Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów
M ROCKI
Ekonomista, 343 - 354, 2019
12019
Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?
M Rocki
e-mentor 75 (3), 14-21, 2018
12018
Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014
M Rocki
Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów 165, 9 - 26, 2018
12018
Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej
M Rocki
Acta Universitatis Lodzienisis Folia Oeconomica 280, 161 - 166, 2013
12013
Jakość edukacji ekonomicznej–refleksje z kongresu ekonomistów
M Rocki
Od re dak cji, 14, 2007
12007
Nowe prawo: szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego: materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
M Rocki
12005
O idei współpłatności za studia dzienne
RZ Morawski, M Rocki, J Woźnicki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 48-63, 1997
11997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20