Obserwuj
Marek Rocki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Statistical and mathematical aspects of ranking: Lessons from Poland
M Rocki
Higher education in Europe 30 (2), 173-181, 2005
542005
Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów
M Rocki
Handel Wewnętrzny 369 (4), 156-168, 2017
152017
Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce
M Rocki
Ekonomista 1, 89 - 102, 2018
10*2018
Kwantyfikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce
M Rocki, A Tabeau
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 135-154, 1995
101995
Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków
M Rocki
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1, 219 - 239, 2018
92018
Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy–analiza na przykładzie rocznika 2014
M ROCKI
Ekonomista 6, 837 - 861, 2020
72020
Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów
M ROCKI
Ekonomista, 343 - 354, 2019
62019
Ekonometria praktyczna
M Rocki
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2000
62000
Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia
M Rocki
Wiadomości statystyczne 3, 27 - 41, 2019
52019
Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?
M Rocki
Humanities and Social Sciences 23, 213 - 226, 2018
52018
VIII Kongres Ekonomistów Polskich: Jakość kształcenia ekonomicznego
M Rocki
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
52009
Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?
M Rocki
e-mentor 75 (3), 14-21, 2018
42018
Jak dzielić dotację?
M Rocki
Forum Akademickie, 1998
41998
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
M Rocki
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 107-127, 1998
41998
Kategoryzacja polskich uczelni akademickich w świetle danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów
M Rocki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 312 (4), 42-59, 2022
32022
Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014
M Rocki
Zeszyty Kolegium Zarządzania i Finansów 165, 9 - 26, 2018
32018
Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego,„
M Rocki
e-mentor 17 (5), 2006
22006
O kierunkach studiów i standardach kształcenia
M Rocki, S Macioł
metody, formy i programy kształcenia, 4, 2004
22004
Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych
M Rocki
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 96 (1), 2022
12022
Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy
M Rocki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (4), 205-223, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20