Przemysław Dębowiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wielki słownik języka polskiego
P Żmigrodzki, M Bańko, M Grochowski, K Kowalik, R Przybylska, ...
PAN, wersja elektroniczna: www. wsjp. pl, 2007
87*2007
La formation diminutive dans les langues romanes
P Dębowiak
Peter Lang, 2014
9*2014
Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim
A Bochnakowa, P Dębowiak, M Jakubczyk, J Waniakowa, M Węgiel
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
9*2012
European (dis)union of colours: secondary basic colour terms in Polish, Portuguese and Spanish
E Stala, P Dębowiak
Colour and colour naming: crosslinguistic approaches, 51–70, 2016
5*2016
Nota sobre os dialectos de Portugal
P Dębowiak
Romanica Cracoviensia 8, 21-28, 2008
52008
O dorobku naukowym Profesora Witolda Mańczaka z okazji jubileuszu 90. urodzin
P Dębowiak
Język Polski 94 (3), 194-199, 2014
42014
Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish
P Dębowiak, B Ostrowski, J Waniakowa
Lexikos 27, 597-608, 2017
32017
A língua portuguesa na transcrição cirílica num dicionário do século XVIII
P Dębowiak
Studia Iberystyczne 13, 343–355, 2014
32014
Nota de morfologia histórica do português: sufixo *-ó
P Dębowiak
Diacrítica. Série Ciências da Linguagem 27 (1), 131-152, 2013
32013
Waaren-Lexicon de Ph. A. Nemnich (1797). Observações acerca do material português
P Dębowiak
Zeitschrift für romanische Philologie 134 (1), 264-281, 2018
22018
Linguistique romane et linguistique indo-européenne: mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire
L Bednarczuk, A Bochnak, S Widłak, P Dębowiak, I Piechnik
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014
22014
Les diminutifs dans les traductions françaises de textes littéraires polonais
P Dębowiak
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à …, 2014
22014
Le portugais européen risque-t-il de devenir une langue périphérique?
P Dębowiak
Romanica Cracoviensia 12, 133-152, 2012
22012
As cores nos nomes de lugares habitados em Portugal
P Dębowiak
Studia Iberystyczne 9, 49-63, 2010
2*2010
Sémantique et étymologie. L’adjectif français "bizarre" et ses équivalents formels dans d’autres langues européennes
P Dębowiak
Studia Etymologica Cracoviensia 15, 67-76, 2010
22010
La Romania en noir et blanc: étude à partir des noms de lieux habités dans les pays romans et romanisés en Europe
P Dębowiak
Université Jagellonne de Cracovie, 2009
22009
Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
P Dębowiak, B Ostrowski, J Waniakowa
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, 31–42, 2018
12018
Contribution à l’étymologie des adjectifs romans signifiant ‘petit’
P Dębowiak
Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek …, 2017
12017
O Dicionário da czarina Catarina a Grande. Análise dos elementos portugueses
P Dębowiak
Zeitschrift für romanische Philologie 132 (1), 232–261, 2016
12016
Os diminutivos no português europeu e no português do Brasil. Um estudo quantitativo
P Dębowiak
Estudos da AIL em Ciências da Linguagem: Língua, Linguística, Didática, 175–184, 2015
12015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20