Obserwuj
Karol Dąbrowski
Karol Dąbrowski
Zweryfikowany adres z poczta.umcs.lublin.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne
K Dąbrowski
Studia z dziejów państwa i prawa polskiego 10, 303-321, 2007
72007
Nauka o administracji. Skrypt akademicki
K Dąbrowski
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2012
52012
Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie 1944–1950
K Dąbrowski
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016
42016
Izba Centralna Gospodarki Ogólnej, izby dystryktowe i grupy główne w Generalnym Gubernatorstwie, jako instytucje niemieckiej administracji gospodarczej w latach 1941 - 1944
K Dąbrowski
Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii WSH-P w Sandomierzu 3, 23-37, 2006
32006
Ewolucja pojęcia policji w kontekście genezy żandarmerii w Niemczech
K Dąbrowski
Studia Iuridica Lublinensia 25 (3), 205-218, 2016
22016
Generalne Gubernatorstwo 1939–1945. Dokumenty archiwalne z okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie
R Borowiec, M Bubicz, K Dąbrowski, A Potocki, M Węcławska, E Wlazło
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2015
22015
Sprawozdanie z konferencji „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem–osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa …
K Dąbrowski
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2013
22013
Podstawy zarządzania informacją w organizacji pozarządowej
K Dąbrowski
Współczesne Problemy Zarządzania 1, 7-19, 2013
22013
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych Polski Ludowej
K Dąbrowski
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań, 8-27, 2012
2*2012
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych II RP
K Dąbrowski
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań, 8-27, 2012
2*2012
Obszary regulacji systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
K Dąbrowski
Deregulacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 2012
22012
Izby dystryktowe w Generalnym Gubernatorstwie - powstanie i charakter ustrojowy
K Dąbrowski
Państwo - Prawo - Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka …, 2012
22012
Sądowe zapiski w „Dziennikach” Michała Römera (Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Kolnie 1917–1918)
K Dąbrowski, W Witkowski
Z Dziejów Prawa 12, 329-354, 2019
12019
Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
K Dąbrowski
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 19 (1), 297-314, 2016
12016
Portret niemieckiego aparatu partyjno-administracyjnego w dystrykcie radomskim (1940–1944)
K Dąbrowski
Rocznik Samorządowy 5, 271-275, 2016
12016
Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku
K Dąbrowski, T Dąbrowski
Rocznik Samorządowy 3, 26-43, 2014
12014
O statusie samorządu gospodarczego i zawodowego w Polsce – polemicznie
K Dąbrowski
Roczniki Nauk Prawnych KUL 23, 165-177, 2013
12013
Zarządzanie organizacjami obywatelskimi i samorządowymi
K Dąbrowski
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszni, 2012
1*2012
Archiwalia pruskich izb handlowych oraz izb gospodarczych III Rzeszy
K Dąbrowski
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań, 91-99, 2012
1*2012
223 orzeczenia z Wikipedią. Wykorzystanie internetowej encyklopedii Wikipedia w uzasadnieniach wyroków sądów polskich
K Dąbrowski, S Grabarczuk
Rozprawy z zakresu nauk prawnych 3, 63-76, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20