Joanna Jończyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
542010
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej
J Jończyk
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2008
422008
The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland
JA Jończyk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 1000-1007, 2015
262015
Ksztaltowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym
J Jonczyk
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 43-54, 2011
152011
Model of pro-innovative organizational culture–a theoretical study
JA Jończyk
Journal of Intercultural Management 3 (2), 89-98, 2011
92011
Stosunek opieki zdrowotnej,"
J Jończyk
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2-3, 2007
92007
Odpowiedzialność materialna pracowników
J Jończyk
Państwo i Prawo, 1975
91975
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych
BI Buchelt, JA Jończyk
Zarządzanie Publiczne/Public Governance, 50-64, 2017
72017
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND INNOVATION IN THE OPINION OF THE MEDICAL STAFF OF PUBLIC HOSPITALS.
J JOŃCZYK
Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 7 (2), 2014
52014
Istota innowacji w publicznych szpitalach
J Jończyk
Studia Ekonomiczne 169, 42-51, 2013
52013
Zaangażowanie organizacyjne a efektywność zasobów ludzkich, w: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, red
B Kożuch, J Jończyk
P. Bohdziewicz, Wyd. uniwersytetu łódzkiego, łódź, 89-94, 2011
52011
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 2016
42016
Doctors’ Opinions on the Pro-innovation Attributes of Organisational Culture–The Results of Empirical Research
JA Jończyk
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 81-99, 2014
42014
Ocena satysfakcji pacjenta w kontekście jakości opieki zdrowotnej
JA Jończyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 301-310, 2011
42011
Relacje oparte na zaufaniu a doskonalenie jakości usług publicznych
J Jończyk
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly, 2010
42010
Zaufanie jako fundamentalny czynnik proefektywnościowych relacji w organizacji,[in:] A. Wasiluk (red.)
J Jończyk
Nowoczesne podejścia do zarządzania organizacjami, 2009
42009
Employee Appraisal as the Tool of the Pro-innovative Organizational Culture Formation in Hospitals36
J Jończyk34, B Buchelt35
Journal of Intercultural Management 7 (2), 135-150, 2015
32015
DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL EFFICIENCY AS A CONDITION OF CHANGES IN PUBLIC MANAGEMENT.
J JOŃCZYK, W WEREDA
Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 7 (2), 2014
32014
Rozwój polskiej opieki zdrowotnej w kontekście potrzeb zdrowotnych społeczeństwa
J Jończyk
Optimum" Studia Ekonomiczne 6, 2011
32011
Sukces w zarządzaniu kadrami Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim
T Listwan, M Stor
Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20