Obserwuj
Agnieszka Dudzińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Representational Roles
A Dudzińska, C Poyet, O Costa, B Weßels
Representing the People: A Survey Among Members of Statewide and Sub-state …, 2014
52*2014
System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego
A Dudzińska
Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
44*2015
Non-party lists in local election in Poland
A Dudzińska
Farewell to the party model? independent local lists in east and west …, 2008
252008
Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie
J Wasilewski
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2006
182006
Opposition behaviour against the third wave of autocratisation: Hungary and Poland compared
G Ilonszki, A Dudzińska
European Political Science 20, 603-616, 2021
122021
Wszystko jasne–dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Raport z działań w 2011
P Kubicki, A Dudzińska, M Olcoń-Kubicka
Warszawa: Stowarzyszenie „Nie-Grzeczne Dzieci, 2011
112011
Praktyczna realizacja polityki oœwiatowej wobec uczniów z niepełnosprawnoœciami
A Dudzińska, K Roszewska
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 185, 2016
82016
Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej
A Dudzińska
Studia z Polityki Publicznej 3, 159-173, 2015
82015
Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie
A Dudzińska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami „Nie …, 2009
8*2009
‘Maszynka do głosowania’. Legitymizowanie decyzji rządu jako główna funkcja parlamentu
A Dudzińska
Białostockie Studia Prawnicze 20, 129-137, 2016
62016
System zamknięty
D Agnieszka
Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe …, 2015
62015
Życie z niepełnosprawnością w Warszawie 2010. Raport z badań diagnostycznych
A Dudzińska
Warszawa: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Dzieci z Zespołem Downa …, 2010
52010
Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010
A Dudzińska
Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im …, 2012
42012
Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki w szkole ogólnodostępnej – wskazówki dla rodziców i opiekunów
A Dudzińska
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, www.abcd.edu.pl, 2011
42011
Życie z niepełnosprawnością w Warszawie 2010
A Dudzińska
Raport z badań diagnostycznych. Warszawa: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów …, 2010
42010
Opposition Discourse About National Recovery and Resilience Plans. Poland and Hungary Compared
A Dudzinska, G Ilonszki
Studia Europejskie–Studies in European Affairs 27 (1), 37-62, 2023
32023
Gorączka legislacyjna. Zespół objawów
A Dudzińska
Warsaw Enterprise Institute, 2018
32018
Ocena rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
A Dudzińska, P Kubicki
Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, 2017
32017
Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
A Dudzińska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
22021
Zestawienie głównych różnic między projektowanymi rozwiązaniami z rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 53 (nr 212 z wykazu prac Rady …
A Dudzińska
Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20