Agnieszka Dudzińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Representational Roles
A Dudzińska, C Poyet, O Costa, B Weßels
Representing the People: A Survey Among Members of Statewide and Sub-state …, 2014
37*2014
System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego
A Dudzińska
Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
20*2015
Non-party lists in local election in Poland
A Dudzińska
Farewell to the Party Model?, 105-126, 2008
172008
Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie
J Wasilewski
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2006
172006
Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie
A Dudzińska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami „Nie …, 2009
7*2009
Wszystko jasne–dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Raport z działań w 2011
P Kubicki, A Dudzińska, M Olcoń-Kubicka
62011
Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej
A Dudzińska
Studia z Polityki Publicznej 3, 159-173, 2015
52015
Życie z niepełnosprawnością w Warszawie 2010
A Dudzińska
Raport z badań diagnostycznych. Warszawa: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów …, 2010
52010
‘Maszynka do głosowania’. Legitymizowanie decyzji rządu jako główna funkcja parlamentu
A Dudzińska
Białostockie Studia Prawnicze 20, 129-137, 2016
32016
System zamknięty
D Agnieszka
Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego. Warszawa: Instytut Studiów …, 2015
32015
Ocena rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin" Za zyciem"
A Dudzińska, P Kubicki
22019
Praktyczna realizacja polityki oœwiatowej wobec uczniów z niepełnosprawnoœciami
A Dudzińska, K Roszewska
DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 185, 2016
22016
Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010
A Dudzińska
Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im …, 2012
22012
Uczniowie z niepełnosprawnościami w Polsce wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010
A Dudzińska
Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i …, 2012
2*2012
Potrzeby i oczekiwania osób z różnymi niepełnosprawnościami dotyczące przyszłej sytuacji mieszkaniowej
A Dudzińska, A Sobczak
Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu …, 2012
22012
Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki w szkole ogólnodostępnej – wskazówki dla rodziców i opiekunów
A Dudzińska
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, www.abcd.edu.pl, 2011
22011
Radni wojewódzcy o roli reprezentanta
A Dudzińska
Radni sejmików wojewódzkich, red. Ewa Nalewajko, 79-96, 2011
22011
Imaginary Muslims: How the Polish right frames Islam
MK Agnieszka Dudzińska
The Brookings Institution: The One Percent Problem: Muslims in the West and …, 2019
2019
Poland: Opposition in the making
A Dudzińska, W Betkiewicz
Opposition Parties in European Legislatures, 171-189, 2018
2018
Opposition in the making
A Dudzińska, W Betkiewicz
Opposition Parties in European Legislatures: Conflict or Consensus?, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20