Franciszek Krawczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
How is open access accused of being predatory? The impact of Beall's lists of predatory journals on academic publishing
F Krawczyk, E Kulczycki
The Journal of Academic Librarianship 47 (2), 102271, 2021
122021
Citation patterns between impact-factor and questionable journals
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taşkın, F Krawczyk
Scientometrics, 1-20, 2021
2021
Local use of metrics for the research assessment of academics: the case of Poland
E Kulczycki, EA Rozkosz, K Szadkowski, K Ciereszko, M Hołowiecki, ...
Journal of Higher Education Policy and Management 43 (4), 435-453, 2021
2021
Drapieżne czasopisma są legitymizowane przez artykuły w czasopismach z impact factor
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taşkın, F Krawczyk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (2), 59-82, 2021
2021
Geopolityka drapieżnych czasopism: pozorne centra w globalnym systemie produkcji wiedzy
F Krawczyk
Nauka, 133-149, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5