Gülşen Akman
TytułCytowane przezRok
Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry
G Akman, C Yilmaz
International Journal of Innovation Management 12 (01), 69-111, 2008
3742008
Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction
A Turkyilmaz, G Akman, C Ozkan, Z Pastuszak
Industrial Management & Data Systems 111 (5), 675-696, 2011
1832011
Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR methods
G Akman
Computers & industrial engineering 86, 69-82, 2015
1352015
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA
G AKMAN, A ALKAN
105*2006
Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi
G AKMAN, C ÖZKAN, H ERİŞ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (13), 93-225, 2008
522008
Logistics service provider selection through an integrated fuzzy multicriteria decision making approach
G Akman, K Baynal
Journal of industrial engineering 2014, 2014
322014
Evaluating green performance of suppliers via analytic network process and TOPSIS
G Akman, H Pışkın
Journal of Industrial Engineering 2013, 2013
252013
Yazılım Geliştirme Prosesinde Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçlerinin Kullanılması
G AKMAN, Ç KARAKOÇ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (7), 102-122, 2005
202005
Bilişim sektöründe pazar odaklılık, yenilik stratejileri ve yenilik kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve bunların şirket performansı üzerindeki etkileri
G Akman
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal …, 2003
152003
Responding to customer requirements with value stream mapping: an automotive industry application
K Özkan, S Birgün, P Kiliçogullari, G Akman
Proceedings of the 35th International Conference on Computers & Industrial …, 2005
132005
Effects of Business to Business Relations on Customer Satisfaction and Loyalty in the Context of a Developing Country
G Akman, B Yörür
American Journal of Industrial and Business Management 2, 217-229, 2012
122012
Assessment of model validity of analytic network process using structural equations modelling: an application of supplier evaluation problem
Y Yuluğkural, B Yörür, G Akman, Z Aladağ
European Journal of Industrial Engineering 7 (1), 55-77, 2013
112013
Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology
G Akman, B Özcan, T Hatipoğlu
Journal of Intelligent manufacturing 26 (3), 609-628, 2015
102015
Sac imalatında karşılaşılan yapışma probleminin deney tasarımı ile çözümü
G Akman, C Özkan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 12 (2), 187-199, 2011
102011
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY.
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering 17 (4), 2010
92010
KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE KURUMSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ TALEP SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
FG AYTEKİN, H YÖRÜKOĞLU, G AKMAN
ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 4 (2), 39-49, 2012
7*2012
Bistatic sonobuoy deployment strategies for detecting stationary and mobile underwater targets
M Karatas, E Craparo, G Akman
Naval Research Logistics (NRL) 65 (4), 331-346, 2018
52018
Manufacturing performance modeling and measurement to assess varying business strategies
GE Okudan, G Akman
Global Journal of Flexible Systems Management 5, 51-59, 2004
52004
BISTATIC SONOBUOY DEPLOYMENT CONFIGURATION FOR STATIONARY TARGETS
M KARATAŞ, G AKMAN
Journal of Naval Science and Engineering 11 (2), 1-10, 2015
42015
İmalat Firmalarında Çevik Üretimin Algılanma Seviyesinin Değerlendirilmesi
G Akman, G Keskin
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28, 53-65, 2012
42012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20