Gülşen Akman
Title
Cited by
Cited by
Year
Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry
G Akman, C Yilmaz
International Journal of Innovation Management 12 (01), 69-111, 2008
5022008
Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction
A Turkyilmaz, G Akman, C Ozkan, Z Pastuszak
Industrial Management & Data Systems, 2011
2412011
Advances in product family and product platform design
TW Simpson, J Jiao, Z Siddique, K Hölttä-Otto
New YorN: Springer, 2014
1802014
Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR methods
G Akman
Computers & industrial engineering 86, 69-82, 2015
1692015
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA
G AKMAN, A ALKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (9), 2006
126*2006
Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi
G AKMAN, C ÖZKAN, H ERİŞ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (13), 93-225, 2008
652008
Logistics service provider selection through an integrated fuzzy multicriteria decision making approach
G Akman, K Baynal
Journal of industrial Engineering 2014, 2014
512014
Evaluating green performance of suppliers via analytic network process and TOPSIS
G Akman, H Pışkın
Journal of Industrial Engineering 2013, 2013
392013
Yazılım Geliştirme Prosesinde Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçlerinin Kullanılması
G AKMAN, Ç KARAKOÇ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (7), 102-122, 2005
222005
Effects of Business to Business Relations on Customer Satisfaction and Loyalty in the Context of a Developing Country
G Akman, B Yörür
American Journal of Industrial and Business Management 2, 217-229, 2012
192012
Bilişim sektöründe pazar odaklılık, yenilik stratejileri ve yenilik kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve bunların şirket performansı üzerindeki etkileri
G Akman
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal …, 2003
192003
Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology
G Akman, B Özcan, T Hatipoğlu
Journal of Intelligent manufacturing 26 (3), 609-628, 2015
162015
KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE KURUMSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ TALEP SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
FG AYTEKİN, H YÖRÜKOĞLU, G AKMAN
ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 4 (2), 39-49, 2012
14*2012
Sac imalatında karşılaşılan yapışma probleminin deney tasarımı ile çözümü
G Akman, C Özkan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 12 (2), 187-199, 2011
132011
İzmit kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin aksiyomlarla tasarım yöntemi ile değerlendirilmesi
G Akman, A Alkan
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (1), 54-63, 2016
122016
Assessment of model validity of analytic network process using structural equations modelling: An application of supplier evaluation problem
Y Yuluğkural, B Yörür, G Akman, Z Aladağ
European Journal of Industrial Engineering 7 (1), 55-77, 2013
122013
Responding to customer requirements with value stream mapping: an automotive industry application
K Özkan, S Birgün, P Kiliçogullari, G Akman
Proceedings of the 35th International Conference on Computers & Industrial …, 2005
112005
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY.
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering 17 (4), 2010
92010
Yeni ürün geliştirme sürecinde tedarikçi bütünleşmesinin topsis yöntemi ile değerlendirilmesi
F Ötkür
Kocaeli Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, 2008
92008
Measurement of supplier performance at supply chain management by using Fuzzy AHP method: a study at automotive subcontractor industry
G Akman, A Alkan
Istanbul Commerce Univ J Sci 5, 3-46, 2006
92006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20