Obserwuj
Andrzej Kacprzak
Andrzej Kacprzak
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geomorphological, pedological and dendrochronological signatures of a relict landslide terrain, Mt Garbatka (Kamienne Mts), SW Poland
P Migoń, A Kacprzak, I Malik, M Kasprzak, P Owczarek, M Wistuba, ...
Geomorphology 219, 213-231, 2014
722014
Surface processes and interactions with forest vegetation on a steep mudstone slope, Stołowe Mountains, SW Poland
Ł Pawlik, P Migoń, P Owczarek, A Kacprzak
Catena 109, 203-216, 2013
672013
Impact of soil characteristics on piping activity in a mountainous area under a temperate climate (Bieszczady Mts., Eastern Carpathians)
A Bernatek-Jakiel, A Kacprzak, M Stolarczyk
CATENA 141, 117-129, 2016
522016
Cambisols developed from cover-beds in the Pieniny Mts.(southern Poland) and their mineral composition
A Kacprzak, A Derkowski
Catena 71 (2), 292-297, 2007
342007
Using soils as indicators of past slope instability in forested terrain, Kamienne Mts., SW Poland
A Kacprzak, P Migoń, Ł Musielok
Geomorphology 194, 65-75, 2013
302013
Pokrywy stokowe jako utwory macierzyste gleb Bieszczadów Zachodnich
A Kacprzak
Roczniki Gleboznawcze 54 (3), 97-110, 2003
242003
Soils of the western coast of Sørkappland
S Skiba, M Drewnik, A Kacprzak
Sørkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard …, 2002
202002
Soil and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in natural mountain landscape
T Skalski, R Kędzior, W Maciejowski, A Kacprzak
Baltic J. Coleopterol 11, 105-115, 2011
182011
The role of flysch sandstones in forming the properties of cover deposits and soils–examples from the Carpathians
A Kacprzak, W Szymański, P Wójcik-Tabol
Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues 59 (1), 225-243, 2015
162015
Lateral diversity of regolith and soils under a mountain slope—implications for interpretation of hillslope materials and processes, Central Sudetes, SW Poland
P Migoń, A Kacprzak
Geomorphology 221, 69-82, 2014
162014
Uziarnienie i sklad mineralny jako wskazniki genezy utworow macierzystych gleb w katenie stokowej Malej Rawki [Bieszczady Zachodnie]
A Kacprzak, M Skiba
Roczniki Bieszczadzkie 9, 169-181, 2000
14*2000
Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego
A KACPRZAK, M DREWNIK, Ł UZAROWICZ
122006
Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts
T Zaleski, A Kacprzak, K Maj
Polish Journal of Soil Science 39 (2), 185-195, 2006
102006
Lateral variability of hillslope regolith and soils and implications for the interpretation of Pleistocene environments
P Migoń, A Kacprzak
Geomorphology 221, 69-82, 2014
72014
Mikromorfologia utworów pyłowych w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska)
A Budek, M Drewnik, A Kacprzak
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Selected full texts, 63-73, 2004
62004
Slope covers as the soil parent material in the western Bieszczady Mts
A Kacprzak
Roczniki Gleboznawcze 54, 2003
62003
Formy osuwiskowe w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe): kryteria identyfikacji i oceny zagrożeń
P Migoń, A Kacprzak, I Malik, M Kasprzak
Landform Analysis 26, 2014
52014
Właściwości i klasyfikacja gleb powstałych na holoceńskich osadach rzecznych w dolinie górnego Sanu w rejonie Tarnawy Wyżnej
A Kacprzak, M Drewnik, Ł Musielok
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
52012
Wpływ sposobu koszenia na warunki glebowe i skład florystyczny ciepłolubnej łąki pienińskiej
T Zaleski, J Zarzycki, A Kacprzak
Pieniny. Przyroda i Człowiek, 2014
42014
Properties and classification of soils developed from aeolian and flysch materials in the Wieliczka Foothills (Southern Poland)
A Kacprzak, P Salamon
Gruntoznavstvo, 52-62, 2013
42013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20