Obserwuj
Liliana Lewandowska
Liliana Lewandowska
dr nauk humanistycznych, licencjat rzymski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts
L Lewandowska
Documenta Pragensia (Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18 …, 2014
32014
Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku
L Górska
Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we …, 2010
3*2010
Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703
L Lewandowska
22020
Odezwa berlińskiego teologa Philippa Jakoba Spenera do pastora Bartholomäusa Krasselta z roku 1733 dotycząca roli Pisma Świętego
L Lewandowska
Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift …, 2020
2*2020
Samuel Schelwig (1643-1715). Dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci
L Lewandowska
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
22015
Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation-Ausstattung-Rechtsprechung-Geistlichkeit-Gläubige
A RADZIMIŃSKI
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
22014
Theatrum atrocissimorum fatorum: Religiöse Pestbewältigung in Danzig 1709
L Górska
Der Andere Verlag, 2010
22010
Danzig inmitten konfessioneller Lehrstreitigkeiten im 17. Jahrhundert
L Lewandowska
Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des …, 2018
12018
Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu 9 czerwca - 15 października 2017
J Arszyńska (red.), L Lewandowska (red.), A Mierzejewska (red.)
12017
Merkwuerdige Schand-und Laster-Thaten im «Theatrum Europaeum» 1618-1718
L Lewandowska
2021
Kościół luterański Gdańska w obliczu „kryzysu pobożności” pod koniec XVII wieku
L Lewandowska
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 91-110, 2021
2021
Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702-kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska
L Lewandowska
2020
Polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)
K Kopiński, J Tandecki, L Lewandowska
2020
Niemiecko-polski słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)
K Kopiński, J Tandecki, L Lewandowska
2020
Początki pietyzmu w Gdańsku
L Lewandowska
Zapiski Historyczne 85 (4), 131-154, 2020
2020
Ludzie pietyzmu gdańskiego
L Lewandowska
Gdański Rocznik Ewangelicki 14, 13–34, 2020
2020
Dr. Samuel Schelwigs "Itinerarium Antipietisticum" von 1695
L Lewandowska
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der …, 2019
2019
Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939–1940
W Neumann, L Lewandowska (tłum. i red. nauk.)
2018
Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach Generała Heinriciego
J Hürter (red.), L Lewandowska (tłum., red. nauk.)
2017
Figura Smoka w Ap 12
L Lewandowska
Biblica et Patristica Thoruniensia 9 (1), 27-61, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20