Liliana Lewandowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung
L Górska
Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der …, 2011
2*2011
Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts
L Lewandowska
Documenta Pragensia (Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18 …, 2014
12014
Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation-Ausstattung-Rechtsprechung-Geistlichkeit-Gläubige
A RADZIMIŃSKI
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
12014
Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702-kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska
L Lewandowska
2020
Dr. Samuel Schelwigs "Itinerarium Antipietisticum" von 1695
L Lewandowska
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der …, 2019
2019
Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939–1940
W Neumann, L Lewandowska (tłum. i red. nauk.)
2018
Danzig inmitten konfessioneller Lehrstreitigkeiten im 17. Jahrhundert
L Lewandowska
Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des …, 2018
2018
Nationale Stereotype und Diskurskonfrontationen in den deutschen, polnischen und französischen Reiseberichten und anderen schriftlichen Medien der Frühen Neuzeit Zientara …
N Antochewicz
Germanica Wratislaviensia 142, 341-344, 2017
2017
Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu 9 czerwca - 15 października 2017
J Arszyńska (red.), L Lewandowska (red.), A Mierzejewska (red.)
2017
Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach Generała Heinriciego
J Hürter (red.), L Lewandowska (tłum., red. nauk.)
2017
Figura Smoka w Ap 12
L Lewandowska
Biblica et Patristica Thoruniensia 9 (1), 27-61, 2016
2016
Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej
LL Gustav Liek
Lubawa : Miejski Ośrodek Kultury, 2016
2016
Samuel Schelwig (1643-1715). Dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci
L Lewandowska
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
2015
Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur
L Lewandowska, W Zientara
2014
Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych
L Lewandowska, W Zientara
2014
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku* hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński,(Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN …
R Krajniak
2014
Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia, hg. v. J. Wenta in Zusammenarbeit mit M. Kopczyńska,(Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych …
M Sumowski
2014
Das Fremde erfahren: Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur, 314 s.
W Zientara, L Lewandowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Katedra Filologii Germańskiej, 2014
2014
Recenzje
L Lewandowska
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 29 (2), 237-240, 2014
2014
Vergangenes in Erinnerung rufen...: Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußens
L Lewandowska, K Szczerbowska-Prusevicius, W Zientara
LIT Verlag Münster, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20