Liliana Lewandowska
Liliana Lewandowska
dr nauk humanistycznych, licencjat rzymski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku
L Górska
Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we …, 2010
3*2010
Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung
L Górska
Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der …, 2011
2*2011
Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts
L Lewandowska
Documenta Pragensia (Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18 …, 2014
12014
Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation-Ausstattung-Rechtsprechung-Geistlichkeit-Gläubige
A RADZIMIŃSKI
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
12014
Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702-kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska
L Lewandowska
2020
Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703
L Lewandowska
2020
Odezwa berlińskiego teologa Philippa Jakoba Spenera do pastora Bartholomäusa Krasselta z roku 1733 dotycząca roli Pisma Świętego
L Lewandowska
Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift …, 2020
2020
Dr. Samuel Schelwigs "Itinerarium Antipietisticum" von 1695
L Lewandowska
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der …, 2019
2019
Nationale Stereotype und Diskurskonfrontationen in den deutschen, polnischen und französischen Reiseberichten und anderen schriftlichen Medien der Frühen Neuzeit Zientara …
N Antochewicz
Germanica Wratislaviensia 142, 341-344, 2018
2018
Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939–1940
W Neumann, L Lewandowska (tłum. i red. nauk.)
2018
Danzig inmitten konfessioneller Lehrstreitigkeiten im 17. Jahrhundert
L Lewandowska
Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des …, 2018
2018
Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu 9 czerwca - 15 października 2017
J Arszyńska (red.), L Lewandowska (red.), A Mierzejewska (red.)
2017
Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach Generała Heinriciego
J Hürter (red.), L Lewandowska (tłum., red. nauk.)
2017
Figura Smoka w Ap 12
L Lewandowska
Biblica et Patristica Thoruniensia 9 (1), 27-61, 2016
2016
Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej
LL Gustav Liek
Lubawa : Miejski Ośrodek Kultury, 2016
2016
Samuel Schelwig (1643-1715). Dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci
L Lewandowska
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
2015
Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur
L Lewandowska, W Zientara
2014
Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych
L Lewandowska, W Zientara
2014
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku* hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński,(Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN …
R Krajniak
2014
Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia, hg. v. J. Wenta in Zusammenarbeit mit M. Kopczyńska,(Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych …
M Sumowski
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20