Lukasz Olipra, PhD
Lukasz Olipra, PhD
Wroclaw University of Economics, Department of Economic Policy and European Regional Studies
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
The impact of low-cost carriers on tourism development in less famous destinations
L Olipra
Cittaslow 2012, 2012
402012
Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów
Ł Olipra
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
122010
The potential catchment area of Polish regional airports
W Augustyniak, Ł Olipra
Journal of International Studies 7 (3), 144-154, 2014
102014
Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce
E Pancer-Cybulska, Ł Olipra, L Cybulski, A Surówka
Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2014
82014
Liberalization of the air transport market in the European Union and its results
L Olipra
Wroclaw University of Economics, 2009
6*2009
The impact of the migration processes on the low cost airlines' routs between EU countries and Poland after its accession to the EU, and on the territorial cohesion of Polish …
L Olipra, E Pancer-Cybulska, E Szostak
Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2011
52011
Tanie linie lotnicze–nowa „jakość” w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej
Ł Olipra
Ekonomia, 368-386, 2011
52011
Szacowanie wpływu stymulowanego transportu lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki (przykład Krakowa i Regionu Małopolskiego)
L Olipra
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług 590 …, 2010
42010
Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce
E Pancer-Cybulska, L Cybulski, Ł Olipra
Ekonomia XXI wieku 1, 74-94, 2014
32014
PORTY LOTNICZE JAKO STRATEGICZNY CZYNNIK ROZWOJU REGIONÓW W ŚWIETLE REGIONALNYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
E Pancer-Cybulska, Ł Olipra
STUDIA O, 127, 2016
22016
Rynek transportu lotniczego i rozwój infrastruktury w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Ł Olipra
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 333-344, 2008
22008
WPŁYW PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW NA GOSPODARKĘ MIASTA I REGIONU–SZACOWANIE I ANALIZA WYDATKÓW PASAŻERÓW
Ł Olipra
STUDIA O, 171, 2016
12016
Analysis of business traffic at Wroclaw Airport—Implications for economic development of the city and the region
Ł Olipra, W Augustyniak
J. Int. Stud 8, 175-190, 2015
12015
Wspieranie połączeń tanich linii lotniczych ze środków publicznych
Ł Olipra
Studia Ekonomiczne, 146-157, 2015
12015
Zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Ł Olipra
Studia i Prace WNEiZ US, 265-280, 2016
2016
Znaczenie wykorzystania internetowych giełd transportowych dla przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych
Ł Olipra, A Sudoł
Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT, 163-184, 2016
2016
Współczynnik biznesowej mobilności lotniczej pracowników w dolnośląskich przedsiębiorstwach–implikacje dla polityki rozwoju regionalnego
Ł Olipra
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 135-152, 2016
2016
Dostępność usług transportu lotniczego jako czynnik lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku
Ł Olipra
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 368-382, 2015
2015
Zatrudnienie w wybranych regionalnych portach lotniczych w Polsce
CL Olipra Łukasz, Pancer-Cybulska Ewa
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego …, 2014
2014
Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce = The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland
AS Ewa Pancer-Cybulska, Łukasz Olipra, Leszek Cybulski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Publishing House of …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20