Krystyna Lelicińska-Serafin
Krystyna Lelicińska-Serafin
WIBHiIŚ PW
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Identyfication and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland
A Kulig, G Sinicyn, B Czyżkowski, K Lelicińska-Serafin, Z Heidrich, ...
Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection 9, 549-563, 2008
142008
The circular economy and organic fraction of municipal solid waste recycling strategies
A Rolewicz-Kalińska, K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Energies 13 (17), 4366, 2020
92020
Identification and preliminary characteristics of odour sources in biogas plants processing municipal waste
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
SHS web of conferences 57, 02016, 2018
82018
Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce na podstawie badań ankietowych
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Chemik 62 (11), 414-420, 2009
82009
Comparative analysis of preliminary identification and characteristic of odour sources in biogas plants processing municipal waste in Poland
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
SN Applied Sciences 1 (6), 1-10, 2019
72019
Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce [W:] Szynkowska, M
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Zwoździak, J.(red.) Współczesna problematyka odorów. WNT, Warszawa, 14-53, 2010
72010
Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Przemysł Chemiczny 88, 484-492, 2009
72009
Biogazownie dla odpadów komunalnych. Część I. Przegląd stosowanych metod
K Lelicińska-Serafin, U Pieniak
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 337--342, 2015
52015
Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych w Warszawie
K Lelicińska-Serafin, B Boczyńska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 334-338, 2011
52011
Odour Emissions of Municipal Waste Biogas Plants—Impact of Technological Factors, Air Temperature and Humidity
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Applied Sciences 10 (3), 1093, 2020
42020
VOC removal performance of a joint process coupling biofiltration and membrane-filtration treating food industry waste gas
K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
International journal of environmental research and public health 16 (17), 3009, 2019
42019
Gospodarka odpadami tekstylnymi. Część I. Charakterystyka odpadów tekstylnych
K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 200--202, 2014
32014
Rozwój techniki komunalnej-część I. Zbieranie i transport odpadów komunalnych
K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 508-511, 2012
32012
Oddziaływanie zapachowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce-badania inwentaryzacyjne
A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Ochrona powietrza i problemy odpadów 45 (1), 1-11, 2011
32011
Olfactometric testing as a method for assessing odour nuisance of biogas plants processing municipal waste
M Wisniewska, A Kulig, K Lelicinska-Serafin
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 46 (3), 60-68, 2020
22020
Olfactometric testing as a method for assessing odour nuisance of biogas plants processing municipal waste
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Archives of Environmental Protection, 60-68, 2020
22020
Condition of circular economy in Poland
Z Kledyński, A Bogdan, W Jackiewicz-Rek, K Lelicińska-Serafin, ...
Archives of Civil Engineering 66 (3), 2020
22020
The Impact of Technological Processes on Odorant Emissions at Municipal Waste Biogas Plants
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Sustainability 12 (13), 5457, 2020
22020
Możliwości pozyskania wsparcia dla energii odnawialnej w gospodarce odpadami
K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska, J Szostakiewicz
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 62--65, 2015
22015
Gospodarka odpadami tekstylnymi. Część III. Termiczne przekształcanie odpadów tekstylnych
K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 290--293, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20