Krystyna Lelicińska-Serafin
Krystyna Lelicińska-Serafin
WIBHiIŚ PW
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The circular economy and organic fraction of municipal solid waste recycling strategies
A Rolewicz-Kalińska, K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Energies 13 (17), 4366, 2020
162020
Identyfication and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland
A Kulig, G Sinicyn, B Czyżkowski, K Lelicińska-Serafin, Z Heidrich, ...
Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection 9, 549-563, 2008
142008
Identification and preliminary characteristics of odour sources in biogas plants processing municipal waste
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
SHS web of conferences 57, 02016, 2018
82018
Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce [W:] Szynkowska, M
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Zwoździak, J.(red.) Współczesna problematyka odorów. WNT, Warszawa, 14-53, 2010
82010
Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce na podstawie badań ankietowych
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Chemik 62 (11), 414-420, 2009
82009
Comparative analysis of preliminary identification and characteristic of odour sources in biogas plants processing municipal waste in Poland
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
SN Applied Sciences 1 (6), 1-10, 2019
72019
Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych
A Kulig, K Lelicińska-Serafin, J Podedworna, G Sinicyn, Z Heidrich, ...
Przemysł Chemiczny 88, 484-492, 2009
72009
Odour Emissions of municipal waste biogas plants—Impact of technological factors, air temperature and humidity
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Applied Sciences 10 (3), 1093, 2020
62020
VOC removal performance of a joint process coupling biofiltration and membrane-filtration treating food industry waste gas
K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
International journal of environmental research and public health 16 (17), 3009, 2019
62019
Biogazownie dla odpadów komunalnych. Część I. Przegląd stosowanych metod
K Lelicińska-Serafin, U Pieniak
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 337--342, 2015
52015
Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych w Warszawie
K Lelicińska-Serafin, B Boczyńska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 334-338, 2011
52011
Volatile organic compounds, ammonia and hydrogen sulphide removal using a two-stage membrane biofiltration process
A Rolewicz-Kalińska, K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Chemical Engineering Research and Design 165, 69-80, 2021
42021
Olfactometric testing as a method for assessing odour nuisance of biogas plants processing municipal waste
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Archives of Environmental Protection 46 (3), 2020
32020
Condition of circular economy in Poland
Z Kledyński, A Bogdan, W Jackiewicz-Rek, K Lelicińska-Serafin, ...
Archives of Civil Engineering 66 (3), 2020
32020
Gospodarka odpadami tekstylnymi. Część I. Charakterystyka odpadów tekstylnych
K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 200--202, 2014
32014
Rozwój techniki komunalnej-część I. Zbieranie i transport odpadów komunalnych
K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 508-511, 2012
32012
Oddziaływanie zapachowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce-badania inwentaryzacyjne
A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Ochrona powietrza i problemy odpadów 45 (1), 1-11, 2011
32011
Olfactometric testing as a method for assessing odour nuisance of biogas plants processing municipal waste
M Wisniewska, A Kulig, K Lelicinska-Serafin
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 46 (3), 60-68, 2020
22020
The impact of technological processes on odorant emissions at municipal waste biogas plants
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
Sustainability 12 (13), 5457, 2020
22020
Effect of meteorological conditions on odour emission at biogas plants processing municipal waste–pilot research
M Wiśniewska, A Kulig, K Lelicińska-Serafin
E3S Web of Conferences 116, 00098, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20