Krzysztof Ejsmont
Krzysztof Ejsmont
Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of selected data mining technique in printing industry
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
Conference: Polish Association for Production Management 2, 75-86, 2015
62015
Holistic assessment method of intelligent technologies used in production processes
K Ejsmont
Procedia Engineering 182, 189-197, 2017
42017
Ocena przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych typu eScop
S Marciniak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12, 17-32, 2015
42015
Wdrażanie metody SMED w przedsiębiorstwie poligraficznym
J Lipak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa 4, 104-116, 2015
42015
Zastosowanie wybranej techniki eksploracji danych w przemyśle poligraficznym
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
XVIII Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2, 2015
22015
Ocena efektywności zintegrowanych systemów produkcyjnych w ujęciu holistycznym-podejście jakościowe
S Marciniak, K Ejsmont
Przegląd Organizacji, 25-33, 2015
22015
Metody wytwarzania etykiet termokurczliwych
K Ejsmont, K Krystosiak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 53-61, 2014
22014
Impact of Industry 4.0 on Sustainability—Bibliometric Literature Review
K Ejsmont, B Gladysz, A Kluczek
Sustainability 12 (14), 5650, 2020
12020
Towards ‘Lean Industry 4.0 ʹ–Current trends and future perspectives
K Ejsmont, B Gladysz, D Corti, F Castaño, WM Mohammed, JLM Lastra
Cogent Business & Management 7 (1), 1781995, 2020
12020
Lean Industry 4.0—Wastes Versus Technology Framework
K Ejsmont, B Gładysz
The 10th International Conference on Engineering, Project, and Production …, 2020
12020
Holistic assessment of intelligent technologies: Top management’s perceptions
K Ejsmont
MATEC Web of Conferences 312, 05002, 2020
12020
Paradygmat oceny w odniesieniu do inteligentnych technologii
K Ejsmont
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 144-155, 0
1
A Method for an Integrated Sustainability Assessment of RFID Technology
B Gladysz, K Ejsmont, A Kluczek, D Corti, S Marciniak
Resources 9 (9), 107, 2020
2020
Metoda oceny inteligentnych technologii w ujęciu holistycznym
K Ejsmont
The Institute of Organization of Production Systems, 2018
2018
The Model of Assessment for Flexographic Printing Technology
K Ejsmont, J Lipiak
International Conference on Engineering, Project, and Product Management, 67-75, 2017
2017
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym-studium przypadku
K Ejsmont, J Lipiak
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 20 (1), 2017
2017
Model pomiaru i oceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
K Ejsmont, W Werpachowski
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku, 137, 2014
2014
Zastosowanie analizy wariancji ANOVA w zarządzaniu reklamacjami
K Krystosiak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 83-89, 2014
2014
Systemy informatyczne w mikro i małych przedsiębiorstwa województwa podlaskiego
D Kulikowska, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 31-42, 2014
2014
Usprawnienie pracy magazynu surowców
D Łyjak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 64-76, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20