Krzysztof Ejsmont
Krzysztof Ejsmont
Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Impact of industry 4.0 on sustainability—bibliometric literature review
K Ejsmont, B Gladysz, A Kluczek
Sustainability 12 (14), 5650, 2020
252020
Towards ‘Lean Industry 4.0 ʹ–Current trends and future perspectives
K Ejsmont, B Gladysz, D Corti, F Castaño, WM Mohammed, ...
Cogent Business & Management 7 (1), 1781995, 2020
82020
A method for an integrated sustainability assessment of RFID technology
B Gladysz, K Ejsmont, A Kluczek, D Corti, S Marciniak
Resources 9 (9), 107, 2020
72020
Application of selected data mining technique in printing industry
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
Conference: Polish Association for Production Management 2, 75-86, 2015
62015
The Impact of Industry 4.0 on Employees—Insights from Australia
K Ejsmont
Sustainability 13 (6), 3095, 2021
42021
Holistic assessment method of intelligent technologies used in production processes
K Ejsmont
Procedia Engineering 182, 189-197, 2017
42017
Ocena przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych typu eScop
S Marciniak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12, 17-32, 2015
42015
Wdrażanie metody SMED w przedsiębiorstwie poligraficznym
J Lipak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa 4, 104-116, 2015
42015
Ocena efektywności zintegrowanych systemów produkcyjnych w ujęciu holistycznym—podejście jakościowe
S Marciniak, K Ejsmont
Przegląd Organizacji, 25-33, 2015
32015
Lean Industry 4.0–Wastes versus technology framework
K Ejsmont, B Gladysz
10th international conference on Engineering, Project and Production …, 2020
22020
Holistic assessment of intelligent technologies: Top management’s perceptions
K Ejsmont
MATEC Web of Conferences 312, 05002, 2020
12020
Inteligentne technologie-pomiar i ocena wymiaru społecznego
K Ejsmont
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Ryszard, K., Ed.; Oficyna …, 2018
12018
The Model of Assessment for Flexographic Printing Technology
K Ejsmont, J Lipiak
International Conference on Engineering, Project, and Product Management, 67-75, 2017
12017
Zastosowanie wybranej techniki eksploracji danych w przemyśle poligraficznym
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
Opole, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2015
12015
Metody wytwarzania etykiet termokurczliwych
K Ejsmont, K Krystosiak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 53-61, 2014
12014
Paradygmat oceny w odniesieniu do inteligentnych technologii
K Ejsmont
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 144-155, 0
1
Application of Lifecycle Measures for an Integrated Method of Environmental Sustainability Assessment of Radio Frequency Identification and Wireless Sensor Networks
A Kluczek, B Gladysz, K Ejsmont
Energies 14 (10), 2794, 2021
2021
Metoda oceny inteligentnych technologii w ujęciu holistycznym
K Ejsmont
The Institute of Organization of Production Systems, 2018
2018
Evaluating Effectiveness with Regard to the Implementation of the SMED Method for A Flexographic Machine
K Ejsmont, J Lipiak
2017
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym-studium przypadku
K Ejsmont, J Lipiak
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 20 (1), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20