Obserwuj
Kamal Matouk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A survey of data warehouse architectures—Preliminary results
K Matouk, ML Owoc
2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2012
392012
Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania
A Bytniewski, A Chojnacka, R Grodziński, M Kowalska, M Kowalski, ...
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1, 185, 2005
34*2005
Towards Industry 4.0: Functional and technological basis for ERP 4.0 Systems
A Bytniewski, K Matouk, A Rot, M Hernes, A Kozina
Towards Industry 4.0—Current Challenges in Information Systems, 3-19, 2020
162020
The implementation of the perceptual memory of cognitive agents in integrated management information system
A Bytniewski, A Chojnacka-Komorowska, M Hernes, K Matouk
New Trends in Intelligent Information and Database Systems, 281-290, 2015
112015
The functionalities of cognitive technology in management control system
A Bytniewski, K Matouk, A Chojnacka-Komorowska, M Hernes, ...
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 230-240, 2020
62020
Ku systemom klasy ERP IV
A Bytniewski, K Matouk, M Hernes
Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
62018
Data warehouse as a source of knowledge acquisition. An empirical study
ML Owoc, AS Ahmed
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1421-1430, 2014
62014
Knowledge conflicts in business intelligence systems
M Hernes, K Matouk
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1253-1258, 2013
62013
Rozwój zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 525-535, 2003
42003
Nowoczesne środki komunikacji jako czynniki wspomagające przedsiębiorstwo wirtualne
K Matouk
Praca doktorska, AE we Wrocławiu, Wrocław, 2001
42001
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie a jego potencjał ludzki
E Karamalla-Gaiballa, K Matouk
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 363-370, 2007
32007
Współczesne podejścia do koncepcji integracji informacyjnej w przedsiębiorstwie
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 304-314, 2003
32003
Informacyjna rola podsystemu business intelligence w ZSIZ
A Bytniewski, K Matouk
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 2017
22017
External environment scanning using cognitive agents
M Hernes, A Chojnacka-Komorowska, K Matouk
Computational Collective Intelligence: 9th International Conference, ICCCI …, 2017
22017
Wirtualizacja przedsiębiorstw agrobiznesu
K Matouk
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 143-149, 2008
22008
Zarządzanie wiedzą a systemy klasy Business Intelligence
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 224-233, 2004
22004
Podsystem Business Intelligence
K Matouk
Badanie Statutowe, 2003
22003
Sukcesy i porażki systemów inteligentnych w Polsce: badania wstępne
JA Jakubczyc, K Matouk, ML Owoc
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 331-344, 2002
22002
Machine Learning for Environmental Life Cycle Costing
A Markowska, M Krzywonos, M Čuljak, E Walaszczyk, K Miałkowska, ...
Procedia Computer Science 207, 4087-4096, 2022
12022
Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
M Hernes, A Chojnacka-Komorowska, K Matouk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20