Obserwuj
Małgorzata Pstrocka-Rak
Małgorzata Pstrocka-Rak
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategic planning for sustainable tourism development in Poland
M Nowacki, J Kowalczyk-Anioł, K Królikowska, M Pstrocka-Rak, ...
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 25 (6), 562-567, 2018
602018
Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
M Nowacińska, M Pstrocka-Rak
Turystyka Kulturowa, 5-20, 2013
152013
Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie Kotliny Wałbrzyskiej
M Pstrocka-Rak, G Rak
Problemy Ekologii Krajobrazu, 2010
72010
Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu
G Rak, M Pstrocka-Rak
Studia Regionalne i Lokalne 3, 26-58, 2011
62011
Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju
M Nowacki, M Awedyk, J Kowalczyk-Anioł, K Królikowska, ...
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 381-389, 2017
52017
Turystyka sportowa–głos w dyskusji
D Ilnicki, M Pstrocka-Rak, I Gruszka
Turyzm 26 (1), 97-99, 2016
42016
Ścieżki rozwoju, upadku i odmłodzenia obszarów recepcji turystycznej
G Rak, M Pstrocka-Rak
Turystyka i Rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w …, 2011
42011
Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju turystyki w Polsce
G Rak, M Pstrocka-Rak
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 54-70, 2011
42011
Obszary Natura 2000–szansa czy zagrożenie dla rozwoju turystyki w gminach sudeckich?
M Pstrocka-Rak, G Rak
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 16-27, 2017
22017
Cykl życiowy górskiego ośrodka turystycznego I generacji na przykładzie Karpacza
G Rak, M Pstrocka-Rak
Turystyka i Rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w …, 2014
22014
Ocena potencjału siedlisk przyrodniczych dolnośląskich obszarów Natura 2000 dla turystyki przyrodniczej
M Pstrocka-Rak, G Rak
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 140-154, 2014
22014
Stan rozwoju turystyki w gminach sudeckich w kontekście teorii cyklu życiowego obszaru turystycznego
G Rak, M Pstrocka-Rak
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 44-54, 2016
12016
Tourism and leisure at Lower Silesian Natura 2000 sites on the basis of standard data forms
M Pstrocka-Rak, G Rak
Pol. J. Nat. Sci 29, 177-188, 2014
12014
Wskaźniki chłonności i pojemności turystycznej w polskich parkach narodowych
M Pstrocka-Rak, G Rak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 13 (3 [28), 2011
12011
Instytucjonalna ochrona dziedzictwa informatycznego oraz jego udostępnianie w polskich muzeach
G Rak, M Pstrocka-Rak
Turystyka Kulturowa 4 (129), 7-32, 2023
2023
Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych
M Pstrocka-Rak, S Dołzbłasz, A Grochowska, K Janc, A Raczyk
Turystyka Kulturowa 4 (125), 29-59, 2022
2022
Landscape for Cultural Tourism: An affair to unfold
TS Terkenli, M Pleijte, M Pstrocka-Rak, G Rech, M Štastná, T Rümke, ...
2022
Ochrona i udostępnianie kulturowego dziedzictwa informatycznego z perspektywy muzeum historii komputerów i informatyki w Katowicach
M Pstrocka-Rak, G Rak
Muzealnictwo 62, 179-188, 2021
2021
It cultural heritage: preservation and making it available as seen from the perspective of the museum of the history of computers and it in Katowice
M Pstrocka-Rak, G Rak
Index Copernicus 62, 179-188, 2021
2021
Doskonalenie kształcenia akaDemickiego stuDentów w zakresie turystyki
M Pstrocka-Rak, B Blachura
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1-19, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20