Przemysław Kulawczuk
Przemysław Kulawczuk
dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
Verified email at post.pl
TitleCited byYear
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny
M Bąk, M Grabowski, P Kulawczuk, M Nowicki, M Wargacki, E Wojnicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001
57*2001
The development of entrepreneurship in rural areas
P Kulawczuk
The Transfer of Power: Decentralization in Central and Eastern Europe (97 …, 1998
361998
Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski
M Bąk, P Bednarz, P Kulawczuk, R Rataj, A Szcześniak, P Zając
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie …, 2007
272007
Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami: praca zbiorowa
M Bąk, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009
22*2009
Spillovers from foreign direct investment: A meta analysis
KE Meyer, E Sinani
222005
Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach
P Kulawczuk, M BĄK, P BEDNARZ, A SZCZEŚNIAK, T KULAWCZUK
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie …, 2007
172007
Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach
P Kulawczuk, M BĄK, P BEDNARZ, A SZCZEŚNIAK, T KULAWCZUK
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie …, 2007
172007
Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw
P Kulawczuk
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004
162004
Modele biznesowe spółki spin off
P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010
152010
Small and Medium-Size Enterprises in Poland: Analysis and Policy Recommendations
M Grabowski, P Kulawczuk
Gdańsk Institute for Market Economics, 1992
15*1992
Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku: praca zbiorowa
M Bąk, P Kulawczuk
Krajowa Izba Gospodarcza, 2009
132009
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami
P Kulawczuk, A Poszewiecki
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, 2007
122007
Finansowe wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw: rozwiązania światowe i ich adaptacja do warunków polskich
M Grabowski, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1991
12*1991
Analiza wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę
M Bąk, P Kulawczuk
Warszawa, PAIZ, 1996
111996
Determinanty społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych w Polsce
P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009
102009
Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski
M Bąk, P Kulawczuk
Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem …, 1996
101996
Poradnik eksportera dla MSP
M Bąk, P Kulawczuk
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 1999
91999
Climate Change, Employment and Local Development in Poland
G Miranda, RW Eberts, E González, V Foo, P Kulawczuk
OECD iLibrary, 2011
82011
Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych
M Bąk, P Kulawczuk, A Szcześniak
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, 14-24, 2011
82011
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
P Kulawczuka
Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju …, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20