Przemysław Kulawczuk
Przemysław Kulawczuk
dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
Verified email at post.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
CEES
KE Meyer
97*2005
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny
M Bąk, M Grabowski, P Kulawczuk, M Nowicki, M Wargacki, E Wojnicka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001
602001
The development of entrepreneurship in rural areas
P Kulawczuk
The Transfer of Power: Decentralization in Central and Eastern Europe (97 …, 1998
441998
Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski
M Bąk, P Bednarz, P Kulawczuk, R Rataj, A Szcześniak, P Zając
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie …, 2007
292007
Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami: praca zbiorowa
M Bąk, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym: Krajowa …, 2009
23*2009
Modele biznesowe spółki spin off
P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010
172010
Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw
P Kulawczuk
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004
162004
Small and Medium-Size Enterprises in Poland: Analysis and Policy Recommendations
M Grabowski, P Kulawczuk
Gdańsk Institute for Market Economics, 1992
151992
Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku: praca zbiorowa
M Bąk, P Kulawczuk
Krajowa Izba Gospodarcza, 2009
132009
Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach: praca zbiorowa
M Bąk, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2008
132008
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami
P Kulawczuk, A Poszewiecki
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 113, 126, 2007
132007
Finansowe wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw: rozwiązania światowe i ich adaptacja do warunków polskich
M Grabowski, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1991
13*1991
Determinanty społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych w Polsce
P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009
112009
Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach,[w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.)
P Kulawczuk, M Bąk, P Bednarz
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie …, 2007
112007
Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski
M Bąk, P Kulawczuk
Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem …, 1996
111996
Analiza wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę
M Bąk, P Kulawczuk
Warszawa, PAIZ, 1996
111996
Poradnik eksportera dla MSP
M Bąk, P Kulawczuk
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 1999
101999
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
P Kulawczuka
Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju …, 2010
92010
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
P Kulawczuka
Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju …, 2010
92010
Przedsiębiorczy uniwersytet
M Bąk, P Kulawczuk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Lokalnym, Krajowa Fundacja …, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20